Eventyranalyse

Når du skal lave en eventyranalyse, så er der nogle bestemte retningslinjer du kan følge:   1. Bestem genren Start med at bestemme genren. Det er ikke altid så svært at se, om det er et eventyr, men hvis du er i tvivl, kan du se nogle af eventyrgenrens fælles karaktertræk her. Herefter kan du […]

Eventyrgenre

Ordet eventyr kommer af det latinske ord “adventure“, der betyder hændelse eller “hvad der kan ske” Eventyrgenre kan inddeles i to forskellige undergenrer: folkeeventyr, kunsteventyr,   Hvordan genkender man et eventyr?   1. Flydende tids- og stedangivelser Et eventyr kan defineres som en fortælling der har et begivenhedsforløb med flydende tids- og stedangivelser. Det vil […]

Kunsteventyr

Sådan genkender du et kunsteventyr Det mest karakteristiske ved et kunsteventyr er at dets oprindelsesår og at forfatteren til eventyret er kendt. Dette står i modsætning til folkeeventyr, hvor hverken forfatter eller oprindelse er kendt. Et eksempel på en kendt forfatter til denne slags eventyr er H.C. Andersen. Kunsteventyr blev populære i 1800-tallet, da folkeeventyrerne […]

Folkeeventyr

Hvad er et folkeeventyr? Folkeeventyr er nært beslægtede med folkeviser, og kendetegnes ved at være mundtligt overførte fortællinger som bl.a blev fortalt af omrejsende historiefortællere. Derfor udviklede og ændrede historierne sig også ofte, når de blev fortalt og genfortalt fra mund til mund. Det betyder også, at der ikke er nogen præcist der ved, hvem der […]

Test dig selv

TEST DIG SELV – AKTANTMODELLENPrøv en Kahoot! og test samtidig din viden om aktantmodellen   TEST DIG SELV – BLIV KLOGERE PÅ EVENTYRPrøv en Kahoot! og bliv klogere på eventyrtræk

Hjem-ude-hjem model

En hjem-ude-hjem model hjælper med at beskrive det dramatiske handlingsforløb, og kan især bruges som model i analyser af et folkeeventyr. Hjem-ude-hjem modellen vil også være kendt under begrebet: kontraktmodellen eller harmoni-disharmoni-harmoni modellen. Denne model kaldes hjem-ude-hjem modellen, fordi den beskriver hvordan hovedpersonen først befinder sig i det sikre (hjem), men noget får hovedpersonen til at […]

Myter

En myte bruges i daglig tale oftest som en falsk historie eller skrøne. Myter er billedlige fortællinger om noget, vi ikke helt kan forklare. Ofte handler myter om verdens, gudernes eller menneskenes tilblivelse, orden og undergang (fx myten om Herkules). Hvor en myte en én enkeltstående historie, så tales der også om mytologier. Det beskriver […]

Sagaanalyse

Hvad er en Saga? I Danmark bruger vi ordet “saga” som en litterær genrebetegnelse for en stor gruppe prosatekster (opdigtede eller ikke-opdigtede talte og skrevne tekster), som stammer fra den islandske middelalder. En af de mere kendte islandske sagaer er “Gisle Surssøn”. Der er desuden kun overleveret sagaer fra Island. En saga er en episk […]

Hvad er en folkevise?

Hvad er en folkevise? En folkevise er en mundtlig overlevering ligesom fx folkeeventyr, sagn og myter. De blev fortalt i strofer. Enten 2- eller 4-linjede, hvoraf den 2-linjede er den ældste. I folkeviser med 2-linjede strofer rimer de to linjer altid. Til gengæld i folkeviser med 4-linjede strofer, rimer vers(linje) 2 og 4. En folkevise […]

Romananalyse

Skal du lave en romananalyse, er der lidt du skal vide inden du går i gang.   Romangenren En roman er en lang fiktiv fortælling, som oftest udgives i bogform. Den har for det meste kun én hovedperson/hovedkarakter, men der kan også være flere vigtige bipersoner i fortællingen. Et helt centralt begreb , når vi […]