En myte bruges i daglig tale oftes som en falsk historie eller skrøne. En billedlig fortælling på noget vi ikke helt kan forklare. Ofte handler myter om verdens, gudernes eller menneskenes tilblivelse, orden og undergang (fx myten om Herkules).
Læ­ren om en samlet kreds af myter, der ligger inden for en bestemt kultur, kaldes for en mytologi (Nordisk Mytologi, Græsk Mytologi osv.)

En myte er ligesom folkeeventyret en mundtlig overleveret fortælling, båret fra generation til generation, og som gennem tiden har fundet sin form. Den foregår uden for historisk tid og geografisk rum og skaber selv sit univers med egne regler. I billedrig og dramatisk form fortæller den et folks fælles erfaringer og deres forstå­else af tilvæ­relsen.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Leave a Reply