Skal du lave en romananalyse, er der lige lidt du skal vide inden du går i gang.

Romangenren:

En roman er en lang fiktiv fortælling, som oftest udgives i bogform. Den har for det meste kun én hovedperson/hovedkarakter, men der kan også være flere vigtige personer i fortællingen.

Et helt centralt begreb , når vi snakker omromangenren er udvikling. En romans fokus er ofte at vise, hvordan karakterene udvikler sig igennem hele forløbet samt vilkårerne for denne udvikling. Der kan både være tale om en positiv og negativ udvikling.

Romaner kan inddeles i forskellige fiktionsgenrer, såsom fantasy, krig, kærlighed, krimi, historisk, fremtids, science fiction osv.

Der er to store kategorier, som mange romaner kan placeres inden for:

Dannelsesromanen og udviklingsromanen.

Dannelsesromanen:

1. Hovedpersonen begynder i en tilstand af harmoni med sine omgivelser.

2. Hovedpersonen kommer i konflikt med det han hidtil har troet på, og kommer ud i en kaossituation. Midt i denne tilstand finder han frem til en kerne inde i sig selv, oftest noget han selv tror på.

3. Hovedpersonen kommer ind i en ny tilstand af harmoni. Han har lært noget af sin krise, og kan nu se fremad. Hans personlighed er blevet dannet (derfor navnet dannelsesroman).

Dannelsesromaner er oftest optimistiske, og hovedkarakteren ender et bedre sted, end hvor han startede.

Se også kontraktmodel 

Udviklingsroman:

En udviklingsroman inddeles i de samme tre faser: Harmoni – Konflikt – Harmoni, men har et mindre harmonisk og lykkeligt udfald end dannelsesromanen.

Hovedkarakteren bliver ikke fri til at leve sit eget liv, men bliver på mange måder en antihelt, der ikke kan leve op til samfundets normer. Han vil føle sig tynget af sin baggage, og derfornopstår en kløft mellem at blive en god samfundsborger og at følge sin natur og være sig selv.

Sådan laver du en romananalyse:

En roman har ofte et mangestrenget handlingsforløb. Det kan være en omfangsrig fortælling med indgående tids- og miljøbeskrivelser. Oftest vil der også være flere temaer at finde i en roman.

Til analysen, kan du se på følgende forhold:

 • Titel og forfatter
  • Start med at finde ud af, romanens titel, hvem der har skrevet romanen, hvornår og om der er en serie?
 • Referat
  • Hvad handler romanen om? Giv en kort beskrivelse af handlingen.
  • Se referat
 • Personer
  • Hvem er hovedkarakteren? Beskriv gerne vedkommende i detaljer
  • Er der nogle vigtige bikarakterer? Beskriv gerne dem, hvis det er relevant
  • Se personkarakteristik
 • Personrelationer og fællesskab
  • Se på hvilke fællesskaber og relationer især hovedkarakteren indgår i? Har han nogle bedste venner? Er han altid alene
  • Beskriv gerne disse med konkrete eksempler
 • Miljø
  • Hvor foregår fortællingen?
  • Hvilken tid er der tale om?
  • Kan du lave en miljøbeskrivelse?
 • Fortæller og fortælleteknik
  • Hvilken fortæller er der tale om? Alvidende, jeg-fortæller osv.?
  • Hvilken fortælleteknik er brugt? Forskellige synsvinkler, forfatterkommentarer, bruges der replikker osv.?
 • Komposition
  • Hvordan er romanen opbygget?
  • Her er det altid en god idé at se på berettermodellen, som mange fortællinger er bygget op omkring. Du kan måske også finde inspiration i kontraktmodellen, som flere eventyr er bygget op over.
 • Motiv og tema
  • Hvilke temaer indgår i fortællingen? Ofte vil der være et overordnet tema, og flere små temaer.
 • Symboler
  • Bruges der i teksten nogle symboler? Det kunne være fx religiøse symboler.
 • Perspektivering
  • Den fortælling du lige har læst, minder den dig om noget du tidligere har læst, set eller oplevet på fx. film? Så kan du beskrive det herunder.
 • Vurdering
  • Hvad er din personlige holdning til og vurdering af romanen. Kom med din egen mening.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.