Eventyranalyse

Når du skal lave en eventyranalyse, så er der nogle bestemte retningslinjer du kan følge:

 

1. Bestem genren

Start med at bestemme genren. Det er ikke altid så svært at se, om det er et eventyr, men hvis du er i tvivl, kan du se nogle af eventyrgenrens fælles karaktertræk her.

Herefter kan du bestemme hvilken type eventyr, du har med at gøre – altså om det er et kunsteventyr eller folkeeventyr.

 

2. Præsentér eventyret

 • Hvad hedder eventyret?
 • Hvem har skrevet det? (Kun hvis forfatteren er kendt (kunsteventyr) eller udlades dette punkt.)
 • Hvornår er det skrevet? (Hvis der kendes et udgivelsesår, eller udlades dette punkt)

 

3. Resumé

Giv et kort referat eller resumé af eventyrets hovedtræk – de vigtigste punkter.

 

4. Personer

 • Redegør for persongalleriet, altså hvem der er med i eventyret
 • Hvordan forholder de sig til hinanden? Her kan du bruge aktantmodellen til at beskrive deres indbyrdes forhold. 
 • Hvilken historisk tid befinder vi os i?
 • Lav en personkarakteristik af de vigtigste personer i eventyret.
 • Hvordan er fortællerholdningen? Er der tale om en tredjepersons fortæller, jeg-fortæller. Kommer fortællerens egen holdning til udtryk i eventyret?

 

5. Miljø og tid

 • Hvilken historisk tid befinder vi os i?
 • Beskriv det fysiske miljø (den ydre komposition). Befinder vi os i en skov, en hytte eller på et slot? Forklar hvordan der ser ud – gerne med ord fra eventyret.
 • Beskriv den indre komposition – hvordan er hovedpersonens forhold til samfundet, andre mennesker osv.
  Se miljøbeskrivelse

 

6. Hvordan fortælles eventyret?

 • Ordforråd. Gør eventyret brug af mange eller få ord?

 • Troper/Billedsprog. Kom gerne med eksempler på brugen af billedsprog i eventyret.

 • Figurer. Hvordan er figurerne og objekterne i eventyrets forhold til hinanden. Her kan du bruge aktantmodellen til at beskrive deres roller og forhold.

 • Gentagelser. I eventyr sker der ofte gentagende handlinger, i stedet for beskrivelser og kommentarer. Her kan være tale om:
  Tretalsreglen: Tallet tre indgår ofte i eventyret fx tre brødre, tre prøvelser, tre søstre.
  Totalsreglen: Der er ofte kun to personer der optræder på “scenen” samtidig.
  Magiske tal: 7,9,12 og 13 indgår ofte også i eventyrene på forskellige måder: fx 12 par sko, festen varede i 13 dage, 7 små dværge osv.

 • Magi
  Prøver: “helten” gennemgår nogle forskellige prøvelser (manddomsprøver, modenhedsprøver), som kan være enten opgaver eller afstraffelser.
  Vers/trylleformularer: understreger magien i historien. fx “lille spejl på væggen der” eller “Sesam, Sesam luk dig op!”
  Magisk univers: Der indgår magiske figurer eller objekter som hekse, trolde, hunde med øjne så store som tekopper, magiske bønnestager, feer, trylleri osv.

 

7. Tema og budskab

 • Er der en morale i historien? Fortæller den dig noget om, hvad der er rigtig og forkert?
 • Hvad er budskabet i historien?
 • Kan eventyret forstås billedligt? Er det overført betydning? Altså kunne eventyret være en metafor hvor menneskets udvikling osv.
 • Hvilke temaer kommer eventyret ind over? Det kunne være venskaber, kærlighed, mod osv.

 

8. Din vurdering

 • Giv din egen personlige vurdering af eventyret og dets morale.

 

9. Perspektivering

 • Perspektiver evt. til et lignende eventyr, eller andet du føler kunne have en relation til eventyret både i form af temaer og budskaber

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg