Personkarakteristisk betyder at du skal beskrive en persons ydre og indre karaktertræk.

Oftest laver man en udførlig personkarakteristik af de vigtigste karakterer i en fortælling (omend der er tale om en film, noveller, romaner etc.).

De vigtigste karakterer kaldes også for hovedkarakterer, mens de mindre vigtige karakterer kaldes biroller/karakterer.

Direkte personkarakteristik

Kendetegn der beskrives og oplyses direkte i teksten.

 • Navn
 • Køn
 • Alder
 • Udseende
 • Væremåde
 • Holdninger
 • Sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog)
 • Job
 • Sociale forhold
 • Bolig
 • Miljø
 • Familie m.m.

Indirekte personkarakteristik

Kendetegn der ikke kommer direkte til udtryk i teksten, men som indirekte i teksten beskriver hvordan personen virkelig er.

 • Følelser
 • Adfærd
 • Holdninger
 • Personlige egenskaber

Personlige relationer

 • Til omgivelserne
 • Til andre personer

 

Alt efter hvilken tekst du arbejder med, kan du også inddele personkarakteristikker i flade og runde personer.

Flade personer

Disse personer beskrives meget overfladiske i teksten, eller kun som brikker i handlingsforløbet (Her kan især kunsteventyr og folkeeventyr nævnes som eksempler)

Runde personer

Disse personer beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker, hvis gode og dårlige egenskaber fremstilles. (Her kan romaner og noveller nævnes som eksempler)

 

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.