Personkarakteristik

Hvad er en personkarakteristik?

Personkarakteristisk betyder at du skal beskrive en persons ydre og indre karaktertræk.

Oftest laver man en udførlig personkarakteristik af de vigtigste karakterer i en fortælling (om end der er tale om en film, noveller, romaner etc.).

De vigtigste karakterer kaldes også for hovedkarakterer, mens de mindre vigtige karakterer kaldes biroller/karakterer.

 

Direkte personkarakteristik

Kendetegn der beskrives og oplyses direkte i teksten.

 • Navn
 • Køn
 • Alder
 • Udseende
 • Væremåde
 • Holdninger
 • Sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog)
 • Job
 • Sociale forhold
 • Bolig
 • Miljø
 • Familie m.m.

 

Indirekte personkarakteristik

Kendetegn der ikke kommer direkte til udtryk i teksten, men som indirekte i teksten beskriver hvordan personen virkelig er.

 • Følelser
 • Adfærd
 • Holdninger
 • Personlige egenskaber

 

Personlige relationer

Beskriver hvordan hovedpersonens forhold er  

 • Til omgivelserne
 • Til andre personer

 

Alt efter hvilken tekst du arbejder med, kan du også inddele personkarakteristikker i flade og runde personer.

 

Flade personer

Disse personer beskrives meget overfladiske i teksten, eller kun som brikker i handlingsforløbet (Her kan især kunsteventyr og folkeeventyr nævnes som eksempler)

 

Runde personer

Disse personer beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker, hvis gode og dårlige egenskaber fremstilles. (Her kan romaner og noveller nævnes som eksempler)

 

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg