Genre definition

Find din genre

Skal du finde ud af, hvilken genre din tekst er, kan det nogle gange være lidt svært. Derfor har vi lavet en oversigt over de mest velkendte genrer, og deres underliggende tekster.

 

Sagprosa

Sagprosa kan beskrives som tekster fra den faktiske verden, omhandlende faktuelle emner. Det kan være genrer som:

 • Klummer, nyhedsartikler, essays osv.

 

Læs mere under Sagprosa

Sagprosa kan opdeles i forskellige undergenerer. Her har vi delt dem i orienterende- og argumenterende tekster.

 

Orienterende tekster

Tekster der oplyser dig. Oftest er disse i højere grad baseret på fakta, og i lavere grad på journalistens/skribentens personlige holdninger. 
Du kan sige, at disse tekster er mere objektive end subjektive. 

 • Leksikon
 • Nekrolog
 • Biografi
 • Afhandling
 • Nyhedsartikel
 • Rejseskildring
 • Brochurer
 • Ansøgninger

 

Argumenterende tekster

I disse tekster kommer journalisten/skribents personlige erfaringer, holdninger eller skildringer til udtryk. De er ikke forsøgt at holde objektive, og deres styrke er at de er subjektive, og afspejler personen/sagen bag. 

 • Essay
 • Kronik
 • Læserbrev
 • Politisk tale
 • Dagbog

 

Skønlitteratur

Skønlitteratur er litteratur der oftest er fiktivt. Det vil sige opdigtede tekster, der omhandler personer og begivenheder, der er blevet til i forfatterens fantasi. Læs mere om skønlitteratur genren her.

Skønlitteratur opdeles ofte i tre hovedgenrer: Epik, Drama og Lyrik. Hver af disse hovedgenrer, kan opdeles i forskellige undergenrer. Disse er dog ikke statiske, da tekster sagtens kan gå under forskellige genrer. Her er nogle eksempler.

 

Epik (den fortællende form)

 • Eventyr
 • Fabler
 • Romaner
 • Noveller
 • Triviallitteratur
 •  

Drama (den visende form)

 • Lystspil
 • Komedier
 • Tragedier
 • Vaudeville

 

Lyrik (den udtrykkende form)

 • Digte
 • Sonetter
 • Ballader
 • Aforismer
 • Sonetter
 • Ode
 • Hymner
 • Elegier
 •  

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg