Find din genre

Skal du finde ud af, hvilken genre din tekst er, kan det nogle gange være lidt svært. Derfor har vi lavet en oversigt over de mest velkendte genrer, og deres underliggende tekster.

Sagprosa

Sagprosa kan beskrives som tekster fra den faktiske verden, omhandlende faktuelle emner. Det kan være genrer som:

 • Klummer, nyhedartikler, essays osv.

Se under Sagprosa, og læs meget mere om de forskellige genrer. 

Sagprosa kan opdeles i forskellige undergenerer. Her har vi delt dem om under: Orienterende- og argumenterende tekster.

Orienterende tekster
 • Leksikon
 • Nekrolog
 • Biografi
 • Afhandling
 • Nyhedsartikel
 • Rejseskildring
 • Brochurer
 • Ansøgninger
Argumenterende tekster
 • Essay
 • Kronik
 • Læserbrev
 • Politisk tale
 • Dagbog

Skønlitteratur

Skønlitteratur er litteratur der oftest er fiktivt. Det vil sige opdigtede tekster, der omhandler personer og begivenheder, der er blevet til i forfatterens fantasi. Læs mere om skønlitteratur genren her.

Skønlitteratur opdeles ofte i tre hovedgenrer: Epik, Drama og Lyrik. Hver af disse hovedgenrer, kan opdeles i forskellige undergenrer. Disse er dog ikke statiske, da tekster sagtens kan gå under forskellige genrer. Her er nogle eksempler.

 • Epik (den fortællende form)
  • Eventyr
  • Fabler
  • Romaner
  • Noveller
  • Triviallitteratur
 • Drama (den visende form)
  • Lystspil
  • Komedier
  • Tragedier
  • Vaudeville
 • Lyrik (den udtrykkende form)
  • Digte
  • Sonetter
  • Ballader
  • Aforismer
  • Sonetter
  • Ode
  • Hymner
  • Elegier

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.