Synopsis

Sådan skriver du en synopsis

Kort om synopsis

En synopsis er en struktureret tekst, der giver et samlet overblik over din opgave. Dens formål er oftest at skulle understøtte en mundtlig eksamen.

 

Hvad kendetegner en synopsis?

 • Ordet synopsis betyder “en sammenfatning af noget længere”
 • Det er en kortere tekst. Oftest er den på 5-6 sider, men det kommer an på den enkelte lærer – så spørg altid, hvor lang din synopsis skal være.
 • En synopsis er meget struktureret opbygget. Den skal skabe overblik over opgavens indhold, og samtidig gøre det let at forstå formålet eller ideen med din opgave.
 • Det er en sammenfatning af de vigtigste punkter og fakta i din opgave.
 • Der er stor forskel på, hvordan en synopsis skal udformes, så det kommer an på den enkelte opgave, og kravene til denne – Tjek altid med din lærer.

 

Hvad er formålet med en synopsis?

 • Du skal vise, at du kan strukturere din viden, og skabe et overblik over opgaven eller projektet.
 • Den skal bruges til at understøtte din mundtlige eksamen.

 

Hvad skal en synopsis indeholde?

Indholdet i en synopsis er ofte det samme som i en større opgave. Det vil sige at du skal lave:

 • Problemformulering
 • Redegørelse
 • Analyse
 • Konklusion
 • Litteraturliste

 

Sådan kan du bygge din synopsis op

Emne:
Hvad er dit emne?

 

Underemne:
Hvad er dit underemne (hvis der er et)?

 

Præsentation og/eller emnebegrundelse:

 • Hvad handler opgaven om?
 • Hvorfor har du valgt netop dette emne?
 • Hvad interesserede dig ved dit emne?

 

Problemformulering:
Hvilke spørgsmål har du valgt at undersøge i forbindelse med dit emne? Husk at den skal lægge op til den sammenfattende konklusion, der kommer senere i din synopsis.

 

Produktbeskrivelse:
Hvis din synopsis er i forbindelse med et projekt, skal du sandsynligvis lave et produkt. Her er det en god idé, at beskrive hvilket slags produkt du har lavet.

 

Hovedpunkter:
Du skal opsummere de vigtigste punkter og fakta fra din opgave/dit projekt. Du kan med fordel lave en overskrift og skrive et par kortfattede og sammenfattende linjer baseret på indholdet fra din opgave. Så er den også nem at bruge i forbindelse med din fremlæggelse.

Du skal bruge teksten til at diskutere de teorier, metoder og materialer (ved et produkt) du har brugt i opgaven. Forhold dig kritisk til dit indhold, så det viser, at du har fuldstændig styr på det faglige.

Hvis du skal skrive en længere synopsis, kan det være en god idé at opsummere de vigtigste punkter fra din opgave/ dit projekt.

Brug her en overskrift, og skriv et par linjer om, hvad du har skrevet i netop dette afsnit.

Slut af med at perspektivere. Her kan du måske stille nogle spørgsmål, du kan tage op til din mundtlige eksamen.

 

Konklusion:
Her opsummerer du opgavens vigtigste punkter, og beskriver hvad du igennem din opgave er kommet frem til. Denne skal tage udgangspunkt i din problemformulering.

 

Litteraturliste:
Husk at skrive alle de kilder på, du kar brugt til at finde dine informationer. Her menes både bøger, websites, film, artikler, podcasts osv.

 

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg