SWOT

Hvad er en SWOT model?

En SWOT er en sammensætning af fire engelske ord

S: Strengths
W: Weaknesses
O: Opportunities
T: Threats

På dansk står SWOT modellen for:

S: Styrker
W: Svagheder
O: Muligheder
T: Trusler

En SWOT model er oftest et værktøj en virksomhed bruger til at identificere og analysere virksomhedens interne stærke og svage sider, samt de muligheder og trusler, der eksisterer i eksternt, altså i omverdenen/markedet.
Selvom en SWOT analyse oftest bruges til at analyserer virksomheder med, kan den også anvendes til at lave en situationsanalyse af eks. et produkt eller en gruppesammensætning

S (Strenghts/Styrker): Beskriver de interne styrker.
Eks:

 • Stærkt og/eller unikt brand
 • Specifikke og brugbare kompetencer
 • Loyale medarbejdere
 • Godt omdømme
 • God økonomi
 • Stort knowhow

W (Weaknesses/Svagheder): Beskriver de interne svagheder

 • Dårligt omdømme
 • Svagt brand
 • Ingen erfaring
 • Høje omkostninger
 • iloyale medarbejdere

O (Opportunities/Muligheder): Beskriver de eksterne muligheder, man kan bruge til at forbedre sig med.

 • Økonomisk opsving
 • Teknologisk udvikling
 • Indhentning af kompetencer
 • Fjernelse af distributionsled

T (Threats/Trusler): Beskriver de eksterne trusler, som man ikke selv kan styre.

 • Økonomisk lavkonjuktur
 • Øget konkurrence
 • Nye love og regler
 • Holdninger blandt forbrugere

SWOT modellen bruges oftest i punktopstilling og korte sætninger.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.