Når du laver en analyse af en kortfilm, er der rigtig mange forskellige virkemidler at tage højde for. Hvis du skulle inddrage dem alle i din analyse, ville den komme til at fylde flere sider.

Derfor er det er vigtigste råd her: Udvælg de punkter du synes er mest relevant for din analyse, og lad være med at gennemgå dem alle sammen.

Det er bedre at lave en dybdegående analyse af en kortfilms vigtigste elementer, og vise at du har forstået hvad der sker, end at nævne en masse virkemidler overfladisk.

Er du i tvivl om, hvad der kendetegner en kortfilm, så kan du finde ud af det her.

To forskellige måder at lave en kortfilmsanalyse på

Når du skal lave din analyse, er det vigtigt at skelne imellem de to forskellige slags analyser, du kan lave, når du analyserer enten en kortfilm eller en spillefilm.

 • En analyse af kortfilmens indhold (værkanalyse).
  • Her kan du med fordel bruge plot point modellen  til at definere filmens handlings- og spændingsforløb.
  • Du kan også bruge aktantmodellen til at beskrive karakterenes indbyrdes relationer.
 • En analyse af de filmiske virkemidler (shot-to-shot analyse)
  • OBS! Det kan være nemmere at enten:
   • Udvælge en scene som repræsenterer kortfilmens tema, og analysere den, eller
   • Udvælge forskellige vigtige steder i kortfilmen, og analysere dem til bunds.

Sådan laver du en analyse af en kortfilm

 1. Præsentation
  • Hvad hedder kortfilmen?
  • Hvilken genre er kortfilmen? Se evt under filmgenrer
  • Hvem har lavet kortfilmen? (Instruktørens navn, hvis det er opgivet)
  • Hvilket år er kortfilmen fra?
 2. Referat
  • Hvad handler kortfilmen om?
 3. Tid og sted
  • Er kortfilmen opbygget kronologisk eller er der flash backs?
  • I hvilken tidsalder foregår kortfilmen?
  • I hvilket miljø foregår kortfilmen?
  • Hvordan kommer tid og miljø til udtryk? (I kostumer, kulisser, location osv)
 4. Karaktererne
  • Hvem er kortfilmens centrale personer?
  • Giv en personkarakteristik af de mest centrale personer.
  • Sker der en udvikling med personerne gennem handlingen?
 5. Konflikt
  • Hvad er kortfilmens centrale konflikt?
   • Altså det der stort set er kortfilmens omdrejningspunkt. Eks: ”Trekantsdrama mellem to piger og én fyr – hvem vinder ham?”
 6. Kortfilmens stil og virkemidler
  • Kortfilmens opbygning?
  • Hvilke indstillinger, scener og sekvenser består kortfilmen af?
  • Billedkompositionen?
  • Farver? Herunder også farvernes symbolske betydning i kortfilmen. Se farvesymbolik.
  • Lys? Hvilken slags lys bruges, og hvilken betydning har det for udtrykket? –
  • Lyd? Hvordan bruges lyd i kortfilmen (underlægningsmusik, voice over osv), og hvilken effekt har det på udtrykket?
  • Perspektiv? Normal-, fugle-, eller frøperspektiv, og hvilken effekt har det?
  • Kamerabevægelser? Hvilken effekt har valget på kortfilmens udtryk?
  • Klipning? – Udvælg centrale sekvenser, og undersøg dem. Hvilken virkning har klipningen og klipperytmen for udtrykket i kortfilmen.
  • Framing (Billedbeskæring)? Hvordan er framningen, og hvilken effekt har det på kortfilmens udtryk?
  • Symboler? Er der nogle symbolske elementer i kortfilmen?
 1. Dramaturgi
  • Hvordan er kortfilmens spændingsforløb? Benyttes der eks berettermodellen, aktantmodellen eller plot point-modellen?
  • Er slutningen åben eller lukket, og i så fald hvorfor tror du valget var sådan?
  • Hvordan skabes der spænding og fremdrift i kortfilmen?
  • Benyttes der pay off? (Når det sker, så sker det!), set up? (Der sker noget på et tidspunkt, som får betydning senere i kortfilmen)? – Suspence? (Når vi ved mere, end de ved i kortfilmen)
 2. Tema
  • Hvad er kortfilmens tema(er). Som regel kan man finde temaet via personernes relatoner til hinanden.
 3. Præmis og budskab
  • Hvad er kortfilmens præmis/budskab. Præmissen er den påstand hovedpersonen gennem handlingen skal føre bevis for, og er ofte forbundet med personen udvikling. Eksempel på en præmis: ”De fremmede er som os, når man lærer dem at kende.” Budskabet i denne kortfilm ville derfor være noget i stil med: ”Vi er alle sammen mennesker.”
 4. Perspektivering
  • Hvilken periode er kortfilmen fra? Se evt filmhistorie
  • Synes du kortfilmen minder som andre kortfilm eller film fra samme periode, stilistisk og/eller handlingsmæssigt? Eller måske med film fra andre tidsperioder?

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.