Hvad er et essay?

Essay betyder egentlig: Undersøgelse.
Når du skal skrive et essay, vil det ofte tage udgangspunkt i dine personlige tanker fremfor faktuel viden.

Derfor kan et essay defineres som en tekst, hvor man prøver nogle personlige tanker af.

Hvad skal du skrive i et essay?

Ofte vil et essay tage udgangspunkt i et emne, du brænder for eller finder interessant. Det kunne være en af disse to typiske emner: “min fritid” eller “nutidens musik”.
Det vigtigste element i et essay er, at du er personlig!

Du kan skrive om indtryk, personlige erfaringer, og om dine tanker og forestillinger omkring det pågældende emne.
Når du skriver et essay, må du gerne være undrende, spørgende og undersøgende.

Det er næsten umuligt at skrive noget forkert i et essay, da det handler om at være filosoferende, prøve tanker af og gøre det med en personlig vinkel.

 

Eksempel:
“At være i vandet føles som om jeg er fri. Jeg bevæger mig frit og hæmningsløst, i mens jeg tømmer hovedet for alle tanker. Nu er jeg i mit element. Når jeg dykker, skyder jeg gennem vandet som en målrettet pil, indtil jeg igen stiger op mod det flakkende lys over overfladen, som langsomt bliver tydeligere. Jeg fylder lungerne med luft, og forsvinder hurtigt virkeligheden igen. Ned i dybet, hvor jeg kan være alene med mig selv og mine tanker. Mon der er andre der har det som mig?”

 

Analyse af essay

Et essay er en lidt speciel genre, for det kan ikke rigtig sættes i en kategori. Skulle det dog defineres, ville det høre under sagprosa kategorien, men hvor personlighed spiller en stor rolle.

Derudover falder essayets elementer ind under de forskellige genrer på denne måde:

Sagtekst
 • Forfatterens reflektioner forbinder de episke indslag.
 • Der er ingen logisk argumentationskæde.
 • Konklusionerne er ikke baseret på videnskabelige baggrunde.
 • Der er personlig stillingtagen.
 • Fortællingen er cirklende.
 • Sådan analyserer du en sagprosa tekst

Epik

 • De episke indslag kan være: erindrende episioder eller fabulerende (helt opdigtet)
 • Der er ingen egentlig afslutning på essayet
 • Ingen handlingsmæssig indbyrdes forbindelse
 • Tæt forbundet med tankeforløbet.
 • Sådan analyserer du en episk eller lyrisk tekst

Lyrik

 • Sproglige virkemidler

Sprog

 • Uhøjtideligt
 • Mere talesprogslignende

Fortælleforhold

 • Jeg-fortæller
 • Der sker en sammensmeltning mellem fortælleren og forfatteren.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.