Essay

Sådan skriver du et essay

Hvad er et essay?

Essay betyder egentlig: Undersøgelse.
Når du skal skrive et essay, vil det ofte tage udgangspunkt i dine personlige tanker fremfor faktuel viden.

Derfor kan et essay defineres som en tekst, hvor man prøver nogle personlige tanker af.

 

Hvad skal du skrive i et essay?

Ofte vil et essay tage udgangspunkt i et emne, du brænder for, eller finder interessant. Det kunne være en af disse to typiske emner: “min fritid” eller “nutidens musik”.
Det vigtigste element i et essay er, at du er personlig!

Du kan skrive om indtryk, personlige erfaringer, og om dine tanker og forestillinger omkring det pågældende emne.
Når du skriver et essay, må du gerne være undrende, spørgende og undersøgende.

Det er næsten umuligt at skrive noget forkert i et essay, da det handler om at være filosoferende, prøve tanker af, og gøre det med en personlig vinkel.

Analyse af essay

Et essay er en lidt speciel genre, for det kan ikke rigtig sættes i en kategori. Skulle det dog defineres, ville det høre under sagprosa kategorien, men hvor personlighed spiller en stor rolle.

Derudover falder essayets elementer ind under de forskellige genrer på denne måde:

 

Sagtekst

 • Forfatterens refleksioner forbinder de episke indslag.
 • Der er ingen logisk argumentationskæde.
 • Konklusionerne er ikke baseret på videnskabelige baggrunde.
 • Der er personlig stillingstagen.
 • Fortællingen er cirklende.
 • Sådan analyserer du en sagprosa tekst
 

Epik

 • De episke indslag kan være: Erindrende episoder eller fabulerende (helt opdigtet)
 • Der er ingen egentlig afslutning på essayet
 • Ingen handlingsmæssig indbyrdes forbindelse
 • Tæt forbundet med tankeforløbet.
 • Sådan analyserer du en episk eller lyrisk tekst
 

Lyrik

 • Sproglige virkemidler
 

Sprog

 • Uhøjtideligt
 • Mere talesprogslignende
 

Fortælleforhold

 • Jeg-fortæller
 • Der sker en sammensmeltning mellem fortælleren og forfatteren.

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg