Når du kigger på et billede, vil du nogle gange opleve, at billedet er taget på en helt speciel måde, som giver en slags 3D fornemmelse. Det vil sige, at du kigger ind i billedet, og føler der er dybde i det. Denne fornemmelse får du, fordi billeder ofte opdeles i forgrund, mellemgrund og baggrund.

Hvad er dybde i billedet?

Forgrund

I forgrunden ser du, de elementer der er placeret tættest på dig.

Mellemgrund

I mellemgrunden er de elementer, der ligger lige bagved

Baggrund

Baggrunden vil være de elementer, der er placeret længst væk.

Eksempler

Eksempel på dybde i et billede

Kilde: pexels.com

Den ovenstående billede er et eksempel på brug af dybde i billedet. I forgrunden ser du klipperne, som fremstår uskarpe (præcis som øjet billede opfatte dette billede). I mellemgrunden ser du det blå hav og båden placeret lige i midten. Perspektivet gør det tydeligt, at det er båden der er fokuspunktet i billedet.
I baggrunden er horisontallinjen placeret, og du kan lige ane nogle øer.

Horisontallinjen 
eksempel på dybde i billede
Kilde: pexels.com

Lige som på ovenstående billede, kan du nogle gange komme til at føle at der er en linje der bevæger sig fra forgrunden til baggrunden i et billede, og som til sidst forsvinder i et bestemt punkt. Det  punkt kaldes et forsvindingspunkt. Forsvindingspunktet befinder sig altid et eller andet sted på horisontallinjen.

Forsvindingspunkter og horisontallinjer kender du måske fra matematik eller billedkunst hvor de bruges i forbindelse med perspektivtegning.

Eksempler på andre linjer i billeder, kan du finde her.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.