Når man laver en analyse af en reklamefilm, opdeler man filmen i de dele, den er sammensat af. Dette gøres for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold samt budskab.

Rækkefølgen af analysepunkterne er ikke vigtig. Det er til gengæld vigtigt, at du kan give udtryk for de virkemidler, som reklamefilmen benytter sig af, og at du indtager en kritisk holdning hertil.

Mangler du en generel model til reklamer kan du prøve reklameanalysemodellen eller hvis du udelukkende skal analysere billedreklamer, kan du prøve denne.

Du kan stille følgende spørgsmål i din analyse:

1. Produktet:

Hvilken produkt reklameres der for i reklamefilmen?

2. Beskrivelse:

Hvad sker der? Er der tale om et handlingsforløb i reklamefilmen
Hvor sker det? Er der tale om et geografisk sted
Hvornår foregår det? Tid – fx. Jul, forår, fødselsdag eller opgives der en præcis dato
Hvem medvirker? Personer, dyr, objekter

3. Opbygning:

Hvor mange scener indgår?
Hvor mange indstillinger (klip) er der i hver scene?
Evt. kan der tegnes et storyboard over handlingsforløbet.

4. Kamerateknik:

Billedformat? Close up, total, ultra close up osv.
Perspektiv? Normal, fugl eller frø
Bevægelser? Panorering, tiltning, travelling, zoom osv.
OBS! Husk at give eksempler på dine iagttagelser!

5. Lyd: 

se også under lyd
Reallyd og/eller dublyd?
Dialog og/eller speakerkommentarspor?
OBS! Giv eksempler på det sprog der bruges i reklamen. Er der tale om fagudtryk, slang, sjove ord osv.?
Er der effektlyde og/eller musik?
Hvordan passer billede og lydsiden sammen – og hvorfor?

6. Lys: 

se også under lys
Medlys?
Modlys?
Sidelys
Hvilken effekt har brugen af lys på reklamens udtryk?

7. Synsvinkel:

Fra hvilken synsvinkel ses handlingen?

8. Målgruppe:

Hvem henvender reklamen sig til, og hvordan kommer det til udtryk?

9. Medie:

Hvor er reklamen blevet vist? TV, biograf, youtube, facebook, instagram osv.

10. Tolkning:

Er der skjult indhold i reklamen?
Hvad kommer du til at tænke på, når du ser reklamen?
Er der nogle symboler i reklamen? Fallos, hjerte, fugl, andet?

11. Virkelighed:

Hvordan er reklamens virkelighed i forhold til din egen?

12. Budskab:

Hvad er budskabet med reklamen, og hvad lover den direkte/indirekte?

13. Vurdering:

Hvilke indtryk gør reklamefilmen på dig?
Hvordan er dens troværdighed?
Argumentér for din mening og giv eksempler.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.