Dette er en generel reklameanalysemodel, man kan bruge til alle slags reklamer. Du kan læse her, hvis du søger en specifik billedreklameanalyse eller reklamefilmsanalyse.

Denne model er mere en slags huskeliste, end det er en model. Ikke alle reklameanalyser skal nødvendigvis gennemgå hele modellen, men den hjælper dig til at disponere din analyse ordentligt.

1. Beskrivelse:

Start med at beskrive reklamen. Hvordan ser den ud?

2. Præsentation:

Hvad reklameres der for? Til hvem? Hvor kan man se den?
Definér: afsender – medie – modtager

3. Reklamens livsstil:

Hvordan lover varen af forbedre din livsstil? Giv gerne eksempler på disse egenskaber.
Hvem er målgruppen for denne livsstil? Beskriv målgruppen

4. Analyse af lay out (Billede/typografi):

Hvordan er den overordnede komposition (opbygning af reklamen). Hvordan er reklamens troværdighed?
Analyser tekst/typografi som et billede.

5. Analyse af tekst:

Lav en grammatisk, sproglig beskrivelse, samt en vurdering af det brugte sprog.
Hvordan argumenteres der for produktet i reklamen? Hvordan er sproget brugt? Er der tale om slang, fagudtryk, dialekt osv.

6. Analyse af tv-reklamer:

OBS! Dette trin er kun relevant, hvis der er tale om en tv-reklame, ellers udlades trinnet.
Udover at gennemgå de relevante punkter i de første fem trin, er det vigtigt at se på: genrebestemmelse og dramaturgi.

7. Analyse af modtagerforholdet:

Brug AIDA modellens fire stadier til at undersøge, hvordan reklamen kommunikerer med modtageren.

8. Uddybning af medie- og modtagerforhold:

Når du er færdig med den konkrete analyse af reklamen, kan du vende tilbage reklamens kontekst – altså at se nærmere på den mediesammenhæng, som reklamen indgår i. Man kan lave en nærmere karakteristik af den modtagergruppe som reklamen henvender sig til.

9. Konklusion:

Lav en sammenfatning af reklamens virkemidler, der skal påvirke målgruppen. Nævn også hvilke dele af analysemodellen, du har lagt særligt henblik på. Indgår reklamen i en kampagne? Hvis ja, kan man prøve at inddrage andre af kampagnes reklamer til at perspektivere eller underbygge den konkrete analyse med.

10. Vurdering af reklamen:

Sammenlign den konkrete reklame, med reklamer for andre tilsvarende produkter til målgruppen. Hvordan virker reklamen på dig? Er den fx sjov, irriterende, overbevisende, troværdig, overrraskende osv. Brug din analyse til at begrunde dit svar med.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.