At lave en personkarakteristisk, betyder bare, at beskrive en persons ydre og indre.
Oftest laver man en udførlig personkarakteristik af de vigtigste karakterer i en fortælling (omend der er tale om en film, noveller, romaner etc.). De vigtigste karakterer kaldes også for hovedkarakterer, mens de mindre vigtige karakterer kaldes biroller.

Direkte personkarakteristik:
Kendetegn der beskrives og oplyses direkte i teksten.

 • Navn
 • Køn
 • Alder
 • Udseende
 • Væremåde
 • Holdninger
 • Sprog (dialekt, slang, normal- eller fagsprog)
 • Job
 • Sociale forhold
 • Bolig
 • Miljø
 • familie m.m.

Indirekte personkarakteristik:
Kendetegn der ikke kommer direkte til udtryk i teksten, men som indirekte i teksten beskriver hvordan personen virkelig er.

 • Følelser
 • Adfærd
 • Holdninger
 • Personlige egenskaber

Personlige relationer:

 • Til omgivelserne
 • Til andre personer

 

Man kan også inddele personkarakteristiker i flade og runde personer.

Flade personer: Disse personer beskrives meget overfladiske eller i teksten, eller kun som brikker i handlingsforløbet (Her kan især kunsteventyr og folkeeventyr nævnes som eksempler)

Runde personer: Disse personer beskrives udførligt, så de til forveksling ligner levende mennesker, hvis gode og dårlige egenskaber fremstilles. (Her kan romaner og noveller nævnes som eksempler)

 

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.