Husk på at det ikke er sikkert, alle punkterne i modellen er relevant for netop din sagprosaanalyse.

Hvad er en sagprosaanalyse

Sagprosaanalyse bruges til at analysere ikke-fiktive tekster, altså faktuelle artikler, interviews, kronikker (se også kronikanalyse), reportager, features osv. Læs mere om hvad sagprosa er her.

Disse og flere ikke-fiktive tekster kan analyseres ud fra denne model.

Sådan laver du en sagprosaanalyse

Start med at læse din tekst grundigt, og bagefter kan du definere: 

1. Genre
Hvilken genre er der tale om inden for sagprosa? (Fx artikel, portræt, reportage, kronik, interview osv.)
Herefter er det en god idé at nævne:
 • Hvornår er teksten fra? (dato + årstal)
 • Hvor er den fra? (tidsskrift, internettet)
 • Hvem er journalisten (afsenderen)?
2. Referat
Kort referat af teksten.
Hvad tager artiklen udgangspunkt i? (Fx en nylig offentliggjort undersøgelse, en politisk nyhed, en indsamling, en retssag, en premiere)?
3. Hensigt 
Hvad er hensigten med teksten? Vil teksten informere/orientere, debattere/vurdere, vejlede/styre osv?
4. Komposition
Hvordan er artiklen opbygget med overskrift, manchet, underoverskrifter, brødtekst i spalter, illustration, faktabokse?

Hvad fylder mest? Hvad er fremhævet? Hvad virker iøjefaldende? Hvilken rolle spiller overskriften og manchetten?

5. Illustrationer
 • (fx foto, statistik, tegning) – Beskriv evt billedet. Hvilket slags billede er der tale om (et morsomt, seriøst osv.)
 • Passer billede og tekst sammen?
 • Giv eventuelt en kort analyse at de billeder der bruges i teksten. Se under billedanalyse
6. Kilder
Hvilke kilder nævnes / interviewes? Hvad siger de og hvorfor? Hvilken interesse har kilden i at medvirke i artiklen? Giver kilden troværdighed til artiklen?
7. Sprog
 • Er der interessante metaforer/billedsprog/sammenligninger/symboler, tidstypisk slang, hverdagssprog, billedsprog, gentagelser?
 • Hvilken effekt skal sproget skabe?
 • Er teksten neutral eller holdnings/følelsespræget?
 • Hvordan bruges argumenterne? Er de saglige? Bruges der postulater, formodninger eller antagelser?
 • Hvordan er tekstens ordvalg – bruges der værdiladede udtryk, bruges der positivt- eller negativtladede ord/vendinger? 
8. Temaer
 • Hvad er tekstens temaer? Fx opbrud, integration, berømmelse, kriminalitet, kongehuset, livskrise, fattigdom.
 • Hvad er hovedtemaet? Er hovedtemaet interessant i dag / for dig?
9. Budskab og vurdering
 • Hvad vil journalisten med artiklen? (Provokere os? Belyse et emne? Fjerne fordomme? Give os nogen at identificere os med? Overraske os?)?
 • Hvem er modtageren?
10. Perspektivering
Her kan der måske drages paralleller til andre tekster i fx temaet eller budskabet?

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

OBS! Der er en rigtig god idé at understege sine pointer ved at udvælge relevante citater fra teksten.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.