OBS! Framing er ikke det samme som et frame!

En film består af virkelig mange frames – faktisk 24-25 frames pr sekund!

Så ét frame er ét stilbillede, der sammen med 24 andre frames/stilbilleder udgør ét sekund  af en film. Vildt hva?

Hvad betyder framing?

Ved framing (eller kameraindstillinger) er der tale om hvordan karakterer og handlinger rammes ind af et set, en scenografi, og/eller interaktioner mellem karakterene.

Man kan tale om åbne eller lukkede frames, alt efter hvilket udtryk man vil have frem, og hvordan man vil have tilskuerne til at involvere sig i situationen på skærmen.

Derfor: Valget af framing lægger op til hvilken måde betragteren skal involveres i karakteren på skærmen. 

 

De mest brugte framings

Extreme Wide Shot
Kameraet er så langt væk, at det giver et overblik over scenen. Denne indstilling bruges ofte ved indgangen af en film, for at give en idé om scenen, sætte stemningen eller bestemme locationen.
Very Wide Shot
Kameraet er stadig langt fra objektet, men man begynder at ane, hvilket objekt kameraet vil følge.
Wide shot/Long Shot
Objektet ses i fuld person.
Medium Long Shot
Objektet er skåret ca 1/3 af.
Medium shot/Mid shot
Viser objektet fra hoften og op.
Medium Close Up
Skærer objektet fra brystkassen eller skuldrene. ca 2/3 af kroppen er væk.
Close Up
En bestemt del af objektet udfylder hele rammen.
Extreme Close Up
Går helt tæt på objektet, og viser ekstreme detaljer.

Framing-med-billeder

Andre Indstillinger

Cut in
Klipper til et close up af andre dele af objektet.
Cut away
Et klip der er af noget andet end objektet. 
Over-the-shoulder-shot
Billedet viser over skulderen på et objekt.
Point of View
Billedet ses fra objektets synsvinkel.

Framing-2

 

Læs også: Kortfilmsanalyse

Læs også: Kameraovergange

Læs også: Kamerabevægelser

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.