Billedkomposition betyder hvordan et billede er opbygget, så det repræsenterer sit motiv på den stærkeste måde.
Et godt billede er komponeret så seeren ledes til det, som kunstneren vil fortælle med billedet.

Nogle af de klassiske måder at opnå orden, balance og klarhed er følgende:

 • Symmetri
 • Linjer
 • Det gyldne snit
 • Tredjedelsreglen
 • Diagonalakser og midterakser
 • Højre- og venstrekomposition
 • Cirkelkomposition
 • Farver
 • Indramning

Symmetri

Den enkle måde at komponere et billede på er ved at opretholde symmetri, så forskellige elementer arrangeres regelmæssigt. Måske er de endda arrangeret som spejlbilleder, så de balancerer i forhold til hinanden. Den symmetriske komposition giver ofte et statisk (uforanderligt) indtryk.
Det kan til tider også virke kedeligt, hvis billedet er helt symmetrisk.

Symmetri

Linjer

Linjerne i et billede kan udnyttes, så de leder øjet til det intenderede motiv, eller skaber en fornemmelse af perspektiv i billedet. Linjerne kan give forskellige effekter:

 • Kælkede linjer: Giver en fornemmelse for fart eller dramatik.
 • Horisontale linjer (vandrette linjer) : Giver en oplevelse af dybde i billedet. Det kan fx være en horisontlmens linjer der går dybt ind i billedet, og forsvinder i et enkelt punkt (horisontlinjen) giver billedet dybde. Vandrette (horisontale) linjer giver en fornemmelse af ro og stabilitet, fred og harmoni. Vandrette linjer kan også udtrykke stilstand på en låst og negativ måde. En vandret linje kan fx være en horisontlinje eller en bordkant.
 • Vertikale linjer (lodrette linjer):
 • Diagonale linjer (skrå linjer):

En anden klassisk udnyttelse af linjer er S-kurven, der ofte giver et roligt, harmonisk indtryk.

linjer

Det gyldne snit

se det gyldne snit

Tredjedelsreglen

se tredjedelsreglen

Diagonalakser og midterakser

Elementer som er placeret centralt omkring midteraksen vil fange øjet hurtigt. Derfor placeres de vigtigste elementer oftest her. Elementerne placeret på diagonalakserne giver liv og bevægelse i billedet. Specielt elementer placeret i diagonalaksen fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne virker stærkt som en ledetråd for øjet, da vi i den vestlige kultur er vant til at læse fra venstre mod højre.

Diagonal- og midterakse

Højre- og venstrekomposition

Elementer placeret i venstre side af billedet vil virke harmoniske, også selvom der ikke er et element til modvægt i højre side. Modsat vil et element placeret i højre side af billedet uden modvægt i venstre side virke, som om det ”vælter” billedet. Dette kan naturligvis udnyttes bevidst til at skabe bevægelse og dramatiske effekter i billedet.

Cirkelkomposition

En cirkelkomposition giver harmoni og ro i et billede. Cirkelkompositionen er også god til at lede øjet rundt til de forskellige elementer i et billede.

cirkelkomposition

Trekantskomposition

En trekantskomposition giver stilstand og ro i et billede, i hvert fald hvis trekanten står på en af fladerne. En trekant på spidsen giver til gengæld bevægelse og dramatik.

Farver

– se også farver og farvesymbolik

Harmoni i billedkompositionen handler også om brugen af farver, lys og skygge. Komplementærfarver giver fx voldsomme kontraster, der kan bruges, hvis et lille element skal afbalanceres i forhold til et større element. En kraftig farve i et lille område er yderst effektivt til at skabe opmærksomhed omkring et motiv.

Indramning

En anden måde at skabe fokus omkring motivet og samtidig skabe ro, er ved at lade et element indramme resten af billedets motiv.

OBS! De fleste billeder har kompositioner, hvor flere kompositionsregler kan følges samtidig.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.