AIDA

AIDA modellen er en kommunikationmodel, der bruges til at analysere eller udforme reklamer, annoncer, salgsbreve og lignende.

AIDA modellen står for:

A: Attention
I: Interest
D: Desire
A: Action

Sådan bruger du AIDA modellen

De fire ovenstående punkter beskriver den effekt reklamen skal have på kunden/modtageren – i den intenderede rækkefølge.

Attention:

Beskriver det/de elementer i reklamen, som skaber blikfanget/opmærksomheden omkring produktet. Det kan være et stort interessant billede, nogle interessante eller symbolske farver, en større fængende skrift eller et tydeligt budskab.
Er modtageren fanget af reklamen, så skal der skabes noget interesse.

Interest:

Når modtageren er fanget af reklamen, skal der skabes en yderligere interesse. Det kan gøres ved fx at fremhæve nogle vigtige kvaliteter, fordele eller budskaber i en uddybende salgstekst.

Desire:

Er der skabt en oprigtig interesse i reklame, og modtageren er overbevist om fordelene, vil modtageren nu ønske at eje/være/tilkendegive sin interesse i produktet.

Action:

Her vil der skulle være en form for call to action, så modtageren har mulighed for at anskaffe sig produktet. Det kunne være i form af et telefonnummer, et website, en QR kode osv.
Formålet med reklamen vil være at få modtageren til nå gennem de første tre stadier, for til sidst at ende med at handle. Handlingen vil oftest være at købe produktet. Men det kan også være mange andre ting, som fx:
– Donere til et velgørende formål
– Deltage i et event
– Ændre en adfærd

Efterhånden som man når ned af i de fire stadier, vil flere og flere falde fra. Det vil sige ikke alle der starter med at se reklamen, vil ende med at købe produktet. Derfor tales der ofte om målgruppeanalyser eller segmentering. Disse vil hjælpe afsenderen med at kende sin målgruppe bedre, så reklamerne er tilpasset bedst muligt.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Leave a Reply