En kortfilm er, som der ligger i ordet, en kort film/video typisk på mellem 5 og 15 minutter, selvom der til tider er lidt uenighed om hvor lang en kortfilm i realiteten bør være. En kortfilm har oftest en mere personlig fortællemåde, da instruktøren ikke behøver følge, de mainstream regler der tilhører den masseproducerede spillefilmsgenre.

Dog er der nogle generelle træk for kortfilm, som er udviklet ud fra de eksisterende kortfilm. De er nødvendigvis ikke altid alle sammen til stede i en specifik film.

 • En kortfilm er ofte dokumentarisk, eksperimental eller animeret.
 • En kortfilm sammenlignes i stil ofte med et digt. Kort og klart.
 • Filmen omhandler en enkelt hændelse, som fx kan være en øjeblikssituation, stemninger i et landskab eller den mere dokumentariske form, som fx ved at følge tilblivelsen af et bestemt redskab, eller et håndværk.
 • Der er oftest kun en eller få medvirkende i filmen. Disse karakterer er stærke og handlende personer i fortællingen.
 • Talesproget er komprimeret og kortfattet, og når sproget bruges er det oftest personspecifikke, persondefinerende og persondifferentierende.
 • I en kortfilm behandles der ikke nødvendigvis nogle konflikter, som der gøres på samme måde i en spillefilm.
 • Der lægges ofte meget vægt på billedsiden i en kortfilm, da det er her størstedelen af fortællingen sker. Der arbejdes derfor meget med det filmtekniske og de filmsproglige virkemidler.
 • Filmens budskab formidles ofte ved enkelhed i udtrykket.
 • Personerne i kortfilmen udvikler sig ikke nødvendighed, da der ikke er plads (tid) til dette.
 • Personerne formidler ofte noget eksistentielt, der vedkommer os.

De syv parametre:

Richard Raskins, professor ved Århus universitet har lavet “de syv parametre”, der definerer hvad en god kortfilm er: 

 1. De bedste kortfilm har kun én hovedkarakter, og det er hans eller hendes historie, der er det centrale i filmen, og som instruktøren ønsker at fortælle.
 2. De bedste dramatiske øjeblikke skabes af personer, som træffer meningsfyldte valg i samspil med andre.
 3. Vi skal inden for de første få minutter kende vores hovedkarakter, og den eller de konflikter, historien er bygget på.
 4. Filmens handling bør være lige så spændende for hørelsen som for synet.
 5. I en del kortfilm spiller en ting en central rolle i historien.
 6. Historien i en kortfilm bør være så enkel og uden for mange detaljer, at der bliver godt med plads til at tilskueren kan fordybe sig, dvæle ved og være nysgerrig i forhold til historien.
 7. I en vellykket kortfilm er alt overflødigt for handlingen klippet væk! Det skal kun være koncentratet af historien, der er tilbage. Alt hvad der er uvæsentligt skal kasseres.

OBS! En kortfilm og en novellefilm er ikke det samme.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.