Filmanalyse

 • Når du skal lave en filmanalyse, er der rigtig mange forskellige virkemidler at tage højde for. Hvis du skulle inddrage dem alle sammen i din analyse, ville den blive meget omfattende, og komme til at fylde flere sider.

Derfor er det er vigtigste råd her: Udvælg de punkter du synes er mest relevante for din analyse, og lad være med at gennemgå dem alle sammen slavisk.

Det er bedre at lave en dybdegående filmanalyse af udvalgte elementer, og vise at du har forstået, hvad der sker, end at nævne en masse virkemidler overfladisk.

To forskellige typer filmanalyse

Det er vigtigt at skelne mellem de to forskellige slags analyser du kan lave, når du skal analysere en film:

 • En analyse af filmens indhold (værkanalyse).
  • Her kan du med fordel bruge plot point modellen  til at definere filmens handlings- og spændingsforløb.
  • Du kan også bruge aktantmodellen til at beskrive karakterenes indbyrdes relationer.
  • Brug nedenstående analysemodel til at beskrive filmens indhold.
 
 • En analyse af de filmiske virkemidler (shot-to-shot analyse)
  Her kan du bl.a. gøre det på to forskellige måder:
  • Udvælge en scene som repræsenterer filmens tema, og analysere den
  • Udvælge forskellige vigtige steder i filmen, og analysere dem til bunds.

 

Sådan laver du en filmanalyse

1. Præsentation
 • Hvad hedder filmen
 • Hvilken genre er filmen? Se evt. under filmgenrer
 • Hvem har lavet filmen? (Instruktørens navn, hvis det er opgivet)
 • Hvilket år er filmen fra?
 
2. Referat
 • Hvad handler filmen om?
 
3. Tid og sted
 • Foregår filmens kronologisk eller er der flash backs?
 • I hvilken tidsalder foregår filmen?
 • I hvilket miljø foregår filmen?
 • Hvordan kommer tid og miljø til udtryk? (I kostumer, kulisser, location osv.)
 
4. Karaktererne
 • Hvem er filmens centrale personer?
 • Giv en personkarakteristik af de mest centrale personer.
 • Sker der en udvikling med personerne gennem handlingen?
5. Konflikt
 • Hvad er filmens centrale konflikt? (Altså det der stort set er filmens omdrejningspunkt. Eks: ”Trekantsdrama mellem to piger og én fyr – hvem vinder ham?”)
6. Filmens stil og virkemidler
 • Filmens opbygning? Hvilke indstillinger, scener og sekvenser består filmen af?
 • Billedkompositionen?
 • Farver? Herunder også farvernes symbolske betydning i filmen. Se farvesymbolik.
 • Lys? Hvilken slags lys bruges, og hvilken betydning har det for hele filmens udtrykket?
 • Lyd? Hvordan bruges lyd i filmen (underlægningsmusik, voiceover osv.), og hvilken effekt har det på udtrykket?
 • Perspektiv? Normal-, fugle-, eller frøperspektiv, og hvilken effekt har det?
 • Kamerabevægelser? Hvilken effekt har valget på filmens udtryk?
 • Klipning? – Udvælg centrale sekvenser, og undersøg dem. Hvilken virkning har klipningen og klipperytmen for udtrykket i filmen.
 • Framing (Billedbeskæring)? Hvordan er framingen, og hvorfor?
 • Symboler? Er der nogle symbolske elementer i filmen?
 
7. Dramaturgi
 • Hvordan er filmens spændingsforløb? Kan du bruge eks berettermodellen, aktantmodellen eller plot point-modellen til at beskrive det?
 • Er slutningen åben eller lukket, og i så fald hvorfor tror du valget var sådan?
 • Hvordan skabes der spænding og fremdrift i filmen?
 • Benyttes der pay off (Når det sker, så sker det!), set up (Der sker noget på et tidspunkt, som får betydning senere i filmen)?
 • Suspence? (Når vi ved mere, end de ved i filmen)
 
8. Tema
 • Hvad er filmens tema(er)? Som regel kan man finde temaet via personernes relationer til hinanden. Det kunne være kærlighed, venskab, ungdomsoprør osv.

9. Præmis og budskab
 • Hvad er filmens præmis/budskab? Præmissen er den påstand hovedpersonen gennem handlingen skal føre bevis for, og er ofte forbundet med hovedkarakterens udvikling.
  Eksempel på en præmis: ”De fremmede er som os, når man lærer dem at kende.” Budskabet i denne film ville derfor være noget i stil med: ”Vi er alle sammen mennesker.”

10. Perspektivering
 • Hvilken periode er filmen fra? Se evt. filmhistorie
 • Synes du filmen minder som andre film fra samme periode, stilistisk og/eller handlingsmæssigt? Eller måske med film fra andre tidsperioder?
 • Uddyb og fortæl mere om hvordan de minder om hinanden. 

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg