Der er mange måder at skabe rum på i et billede.
Nogle teknikker kan næsten få et to-dimensionalt billede til at virke tre-dimensionalt.
Rummet inddrager beskueren, og nogle gange kan man helt få følelsen af at være draget ind billedet. Denne effekt kan forstærke oplevelsen af billedet rigtig meget.

Hvordan skabes billedrum?

Billedrum skabes ved at tilføre billedet dybde. Dette kan gøres gennem forskellige elementer som perspektiv, overlapning af objekter, skygger osv.
Dette er et eksempel på billeddybde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående er et eksempel på, hvordan et billede skaber rum i form af dybde i billedet. Dette giver en fornemmelse af at billedet er tre-dimensionelt.

Opløsning af rumeffekten

Især modernismen er kendt for opløsningen af rum-effekten, og man er begyndt at lave mere “flade” billeder, som de gjorde i fx middelalderen. Modernismen er også kendt for, at lade hvert element i billedet have sit eget perspektiv, oftest pga. abstraktion i billedfladen.

Illusionsrum 

Når billedet fremstår realistisk pga billedrummets opbygning, kaldes det et illusionsrum. Her vil det fremstå nærmest tre-dimensionelt.
– Har I fx lagt mærke til når gadekunstnere laver tre-dimensionel kunst på gadefliserne, og det ser ud som om, det eksisterer?

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Comments are closed.