Artikelanalyse

En artikel er en sagprosatekst, og kan analyseres efter denne model.

Andre sagprosatekster såsom: Interviews, kronikker (se også kronikanalyse), reportager, features osv. kan også analyseres ud fra denne model. I nogle tilfælde kan modellen her, som vi her kalder artikelanalyse, også omtales som sagprosaanalyse.

Inden du begynder

Husk på at det ikke er sikkert, alle punkterne i modellen er relevante for netop din artikelanalyse.

Start med at læse din tekst grundigt, og bagefter kan du begynde at definere de forskellige punkter i din analyse.

Sådan laver du en artikelanalyse

1. Genre

Definér hvilken genre der er tale om inden for sagprosa? (Fx artikel, portræt, reportage, kronik, interview osv.)
Herefter er det en god idé at nævne:

  • Hvornår er teksten fra? (dato + årstal)
  • Hvor er den fra? (tidsskrift, internettet)
  • Hvem er journalisten? (afsenderen)
 

 

2. Referat

Giv et kort referat af teksten.
Hvad tager artiklen udgangspunkt i? (Fx en nylig offentliggjort undersøgelse, en politisk nyhed, en indsamling, en retssag, en premiere)

 

3. Hensigt 

Hvad er hensigten med teksten? Vil teksten informere/orientere, debattere/vurdere, vejlede/styre osv.?

4. Komposition

Hvordan er artiklen opbygget med overskrift, manchet, underoverskrifter, brødtekst i spalter, illustration, faktabokse?

Hvad fylder mest? Hvad er fremhævet? Hvad virker iøjefaldende? Hvilken rolle spiller overskriften og manchetten?

5. Illustrationer

Fx foto, statistik eller tegning – Beskriv evt. billedet. Hvilket slags billede er der tale om? (et morsomt, seriøst osv.)
Passer billede og tekst sammen?

Giv eventuelt en kort analyse at de billeder der bruges i teksten.

6. Kilder

Hvilke kilder nævnes / interviewes? Hvad siger de og hvorfor? Hvilken interesse har kilden i at medvirke i artiklen? Tilføjer kilden troværdighed til artiklen?

7. Sprog

  • Er der interessante metaforer/billedsprog/sammenligninger/symboler, tidstypisk slang, hverdagssprog, billedsprog, gentagelser?
  • Hvilken effekt skal sproget skabe i teksten?
  • Er teksten neutral eller holdnings- og/eller følelsespræget?
  • Hvordan bruges argumenterne? Er de saglige? Bruges der postulater, formodninger eller antagelser?
  • Hvordan er tekstens ordvalg – bruges der værdiladede udtryk, bruges der positivt- eller negativtladede ord/vendinger?
 

8. Temaer

Hvad er tekstens temaer? Fx opbrud, integration, berømmelse, kriminalitet, kongehuset, livskrise, fattigdom.
Hvad er hovedtemaet? Er hovedtemaet interessant i dag / for dig?

9. Budskab og vurdering

Hvad vil journalisten med artiklen? (Provokere os? Belyse et emne? Fjerne fordomme? Give os nogen at identificere os med? Overraske os?)

Hvem er modtageren?

 

10. Perspektivering

Her kan der måske drages paralleller til andre tekster med samme tema eller budskab?

© Alle rettigheder forbeholdes Analysesiden.dk

Print og kopiering fra dette produkt skal indgå i indberetning til Copydan Tekst & Node. 

Del

Relaterede indlæg