Hjem-ude-hjem model

En hjem-ude-hjem model hjælper med at beskrive det dramatiske handlingsforløb, og kan især bruges som model i analyser af et folkeeventyr. Hjem-ude-hjem modellen vil også være kendt under begrebet: kontraktmodellen eller harmoni-disharmoni-harmoni modellen. Denne model kaldes hjem-ude-hjem modellen, fordi den beskriver hvordan hovedpersonen først befinder sig i det sikre (hjem), men noget får hovedpersonen til at […]

Synopsis

Kort om synopsis En synopsis er en struktureret tekst, der giver et samlet overblik over din opgave. Dens formål er oftest at skulle understøtte en mundtlig eksamen.   Hvad kendetegner en synopsis? Ordet synopsis betyder “en sammenfatning af noget længere” Det er en kortere tekst. Oftest er den på 5-6 sider, men det kommer an […]

Artikler – Indre komposition

Hvad er artikler? Artikler er sagprosatekster, der kan være skrevet i forskellige genrer: baggrundsartikler, features, nyhedsartikler osv. Den klassiske nyhedsartikel er som regel bygget op omkring nyhedstrekanten. Andre artikler kan være opbygget mere forskelligt, men det afhænger af genren og indholdet.   Sådan bygger du en nyhedsartikel op Tager du udgangspunkt i en nyhedsartikels opbygning, skal […]

Essay

Hvad er et essay? Essay betyder egentlig: Undersøgelse.Når du skal skrive et essay, vil det ofte tage udgangspunkt i dine personlige tanker fremfor faktuel viden. Derfor kan et essay defineres som en tekst, hvor man prøver nogle personlige tanker af.   Hvad skal du skrive i et essay? Ofte vil et essay tage udgangspunkt i […]

Hjemmesideanalyse

OBS! Website- og hjemmesideanalyse er det samme!Når man laver en hjemmesideanalyse, kan man stille sig selv følgende spørgsmål: Hvem? (Hvem er afsenderen af website, og er det en troværdig afsender) Hvad? (Hvilket emne omhandler websitet) Til hvem? (Hvem er målgruppen for websitet) Hvorfor? (Hvad er hensigten med websitet) Hvordan? (Hvordan er websitet komponeret i struktur, sprog, design, effekter osv.) Virkning? (Hvilken […]

Artikler – ydre komposition

Avisartiklens ydre komposition, kan også kaldes layout. På billedet ovenfor kan du se en visuel repræsentation af en artikels layout / ydre komposition. Nedenfor beskrives de forskellige elementers særlig kendetegn.   Rubrik Også kendt som overskriften.Denne skal være kort, interessant og dækkende for indholdet i artiklen. Fanger overskriften ikke, så læser folk ikke artiklen.   […]

Artikelanalyse

En artikel er en sagprosatekst, og kan analyseres efter denne model. Andre sagprosatekster såsom: Interviews, kronikker (se også kronikanalyse), reportager, features osv. kan også analyseres ud fra denne model. I nogle tilfælde kan modellen her, som vi her kalder artikelanalyse, også omtales som sagprosaanalyse. Inden du begynder Husk på at det ikke er sikkert, alle punkterne […]

Tegneserieanalyse

Brug denne analysemodel til at analysere alverdens tegneserier   Sådan laver du en perfekt tegneserieanalyse   1. Præsentation Titel Tegner/Forfatter Udgivelsesår og evt. nr Medie? (avisstribe, hæfte osv) Målgruppe   2. Referat Hvad handler tegneserien om? Giv et kort referat af handlingen Hvordan er historiens komposition? Kan den inddeles i en begyndelse, midte og slutning? […]

Hvad er en folkevise?

Hvad er en folkevise? En folkevise er en mundtlig overlevering ligesom fx folkeeventyr, sagn og myter. De blev fortalt i strofer. Enten 2- eller 4-linjede, hvoraf den 2-linjede er den ældste. I folkeviser med 2-linjede strofer rimer de to linjer altid. Til gengæld i folkeviser med 4-linjede strofer, rimer vers(linje) 2 og 4. En folkevise […]

Analyse af folkevise

Når du skal lave en folkeviseanalyse er der mange ligheder med særligt digtanalyse. Nedenfor kan du se hvilke forskellige elementer du bør komme omkring, når du laver en analyse af en folkevise.  Sådan laver du en folkeviseanalyse 1. Hvilken type folkevise er det? Hvorfor? 2. Beskriv folkevisens komposition (opbygning). Antal strofer Strofeform (2- eller 4-linjede strofer?) […]