AIDA modellen

AIDA modellen er en kommunikationsmodel, der bruges til at analysere eller udforme især reklamer, annoncer, salgsbreve og lignende. AIDA modellen står for: A: AttentionI: InterestD: DesireA: Action   Sådan bruger du AIDA modellen De fire ovenstående punkter beskriver den effekt reklamen meget gerne skal have på kunden/modtageren – i den intenderede rækkefølge.   Attention Beskriver […]

Klipning

Når vi taler om film, taler vi også ofte om klipning af filmen – altså den måde der skabes sammenhæng i filmens enkelte kameraindstillinger, og hvordan scenerne glider naturligt over i hinanden, uden at tilskueren bemærker det.Der klippes i film, fordi scener ikke nødvendigvis skydes i rækkefølge, og nogle gange vil et brudstykke fra en indstilling […]

Kortfilmsanalyse

Når du laver en analyse af en kortfilm, er der rigtig mange forskellige virkemidler at tage højde for. Hvis du skulle inddrage dem alle i din analyse, ville den komme til at fylde flere sider. Det er bedre at lave en dybdegående analyse af en kortfilms vigtigste elementer, og vise at du har forstået hvad […]

Kameraindstillinger

Hvorfor er framing vigtig? Ved kameraindstillinger (eller framing) er der tale om hvordan personer og handlinger rammes ind af et set, en scenografi, og/eller interaktioner mellem karaktererne. Man kan bruge åbne eller lukkede frames, alt efter hvilket udtryk man vil have frem, og hvordan man vil have tilskuerne til at involvere sig i situationen på skærmen. […]

Tegneserieanalyse

Brug denne analysemodel til at analysere alverdens tegneserier   Sådan laver du en perfekt tegneserieanalyse   1. Præsentation Titel Tegner/Forfatter Udgivelsesår og evt. nr Medie? (avisstribe, hæfte osv) Målgruppe   2. Referat Hvad handler tegneserien om? Giv et kort referat af handlingen Hvordan er historiens komposition? Kan den inddeles i en begyndelse, midte og slutning? […]

Kameraovergange

Kameraovergange bruges i film til forskellige ting, som at skifte scene, klip osv. Her kan du se en liste over forskellige populære kameraovergange, der bruges i forbindelse med film og reklamefilm.   11 brugte kameraovergange   Ned- og optoning Sort skærm, der indikerer, at der er gået et stykke tid i handlingen. Udtoning Billedet glider […]

Filmlyd

Filmlyd bruges hvad end der tales om reklamefilm, spillefilm, kortfilm, tegnefilm eller andre slags film. Lyden eller musikken underbygger genren/stemningen/stilen, så filmen fuldendes.  Kunne du forestille dig en film uden lyd eller musik?   10 almindelige former for filmlyd   1. Tekstskilt Stumfilm har ingen tale, derfor bruges der tekstskilte til at hjælpe med at […]

Analysemodel til billedreklamer

OBS! Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at lige præcis den reklame du analyserer, indeholder svar på alle de nedenstående spørgsmål. Så brug kun de punkter, der er relevant for din analyse. Skal du analysere en reklamefilm, så kan du finde en analysemodel her. Sådan analyserer du billedreklamer I en analyse af billedreklamer […]

Kamerabevægelser

Kamerabevægelser bruges i film til at skabe dynamik, stemning og stil. De kamerabevægelser der bruges er nøje planlagt efter filmens manuskript og storyboard, som udarbejdes før der begyndes på at filme.   Forskellige former for kamerabevægelser   Panorering En panorering sker, når kameraet drejer/bevæger sig vandret. En panoreringsbevægelse kan fx være, når kameraet følger en […]

Analyse af reklamefilm

Når man laver en analyse af en reklamefilm, opdeler man reklamefilmen i de forskellige dele, den er sammensat af. Dette gøres for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold samt budskab. Rækkefølgen af analysepunkterne er ikke vigtig. Det er til gengæld vigtigt, at du kan give udtryk for de virkemidler, som reklamefilmen benytter […]