Tre akter modellen

Tre akter modellen, også kendt som plot point modellen bruges til at beskrive spændingsforløbet i især analyser af film. Den giver, ligesom berettermodellen, overblik over filmens forløb og historiens udvikling.   Tre akter modellen er inddelt i tre akter: 1. akt: Set up / Introduktion 2. akt: Konfrontation 3. akt: Pay off / Forløsning   […]

Hjem-ude-hjem model

En hjem-ude-hjem model hjælper med at beskrive det dramatiske handlingsforløb, og kan især bruges som model i analyser af et folkeeventyr. Hjem-ude-hjem modellen vil også være kendt under begrebet: kontraktmodellen eller harmoni-disharmoni-harmoni modellen. Denne model kaldes hjem-ude-hjem modellen, fordi den beskriver hvordan hovedpersonen først befinder sig i det sikre (hjem), men noget får hovedpersonen til at […]

Klipning

Når vi taler om film, taler vi også ofte om klipning af filmen – altså den måde der skabes sammenhæng i filmens enkelte kameraindstillinger, og hvordan scenerne glider naturligt over i hinanden, uden at tilskueren bemærker det.Der klippes i film, fordi scener ikke nødvendigvis skydes i rækkefølge, og nogle gange vil et brudstykke fra en indstilling […]

Dybde

Når du kigger på et billede, vil du nogle gange opleve, at billedet er fotograferet, tegnet eller malet på en helt speciel måde, som giver en slags 3D fornemmelse. Det vil føles som om du kigger ind i billedet, og føler der er dybde i det.  Den fornemmelse får du, fordi billeder ofte opdeles i […]

Kortfilmsanalyse

Når du laver en analyse af en kortfilm, er der rigtig mange forskellige virkemidler at tage højde for. Hvis du skulle inddrage dem alle i din analyse, ville den komme til at fylde flere sider. Det er bedre at lave en dybdegående analyse af en kortfilms vigtigste elementer, og vise at du har forstået hvad […]

Plot point model

En plot point model, også kendt som tre akter modellen, bruges til at beskrive spændingsforløbet i især film. En plot point model er en af de modeller du kan bruge, når du skal lave en analyse af den dramaturgiske opbygning i film – andre gode modeller til samme formål er aktantmodellen, berettermodellen og kontraktmodellen. De sidste […]

Dramaturgi

Hvad er dramaturgi? Dramaturgi stammer fra det græske sprog og betyder “Handlingslære”. Den græske filosof Aristoteles, som vi også kender fra retorikken med de tre appelformer, etos, logos og pathos, har haft stor indflydelse og betydning for, hvordan vi ser på dramaturgi i dag. Det er hans tanker om “den gode historie” der har lagt […]

Kameraindstillinger

Hvorfor er framing vigtig? Ved kameraindstillinger (eller framing) er der tale om hvordan personer og handlinger rammes ind af et set, en scenografi, og/eller interaktioner mellem karaktererne. Man kan bruge åbne eller lukkede frames, alt efter hvilket udtryk man vil have frem, og hvordan man vil have tilskuerne til at involvere sig i situationen på skærmen. […]

Hvad er en tegneserie?

Hvad er en tegneserie? For at man kan tale om at noget er en tegneserie, så skal den består af mindst to billeder, som er afhængige af hinanden, som både fysisk hænger sammen og som har en fælles fremadskridende handling. Teksten er begrænset, og oftest integreret i billederne.   Andre kendetegn ved tegneserier: Det er […]

Tegneserieanalyse

Brug denne analysemodel til at analysere alverdens tegneserier   Sådan laver du en perfekt tegneserieanalyse   1. Præsentation Titel Tegner/Forfatter Udgivelsesår og evt. nr Medie? (avisstribe, hæfte osv) Målgruppe   2. Referat Hvad handler tegneserien om? Giv et kort referat af handlingen Hvordan er historiens komposition? Kan den inddeles i en begyndelse, midte og slutning? […]