Artikler – ydre komposition

Avisartiklens ydre komposition, kan også kaldes layout. På billedet ovenfor kan du se en visuel repræsentation af en artikels layout / ydre komposition. Nedenfor beskrives de forskellige elementers særlig kendetegn.   Rubrik Også kendt som overskriften.Denne skal være kort, interessant og dækkende for indholdet i artiklen. Fanger overskriften ikke, så læser folk ikke artiklen.   […]

Plot point model

En plot point model, også kendt som tre akter modellen, bruges til at beskrive spændingsforløbet i især film. En plot point model er en af de modeller du kan bruge, når du skal lave en analyse af den dramaturgiske opbygning i film – andre gode modeller til samme formål er aktantmodellen, berettermodellen og kontraktmodellen. De sidste […]

Dramaturgi

Hvad er dramaturgi? Dramaturgi stammer fra det græske sprog og betyder “Handlingslære”. Den græske filosof Aristoteles, som vi også kender fra retorikken med de tre appelformer, etos, logos og pathos, har haft stor indflydelse og betydning for, hvordan vi ser på dramaturgi i dag. Det er hans tanker om “den gode historie” der har lagt […]

Hvad er en tegneserie?

Hvad er en tegneserie? For at man kan tale om at noget er en tegneserie, så skal den består af mindst to billeder, som er afhængige af hinanden, som både fysisk hænger sammen og som har en fælles fremadskridende handling. Teksten er begrænset, og oftest integreret i billederne.   Andre kendetegn ved tegneserier: Det er […]

Tegneserieanalyse

Brug denne analysemodel til at analysere alverdens tegneserier   Sådan laver du en perfekt tegneserieanalyse   1. Præsentation Titel Tegner/Forfatter Udgivelsesår og evt. nr Medie? (avisstribe, hæfte osv) Målgruppe   2. Referat Hvad handler tegneserien om? Giv et kort referat af handlingen Hvordan er historiens komposition? Kan den inddeles i en begyndelse, midte og slutning? […]

Filmanalyse

Når du skal lave en filmanalyse, er der rigtig mange forskellige virkemidler at tage højde for. Hvis du skulle inddrage dem alle sammen i din analyse, ville den blive meget omfattende, og komme til at fylde flere sider. Derfor er det er vigtigste råd her: Udvælg de punkter du synes er mest relevante for din […]

Filmgenrer

Her er der kun tale om de overordnede filmgenrer. Film kan sagtens have træk fra flere forskellige genrer, eller blandes fx. en SciFi-komedie eller gyser-komedie Man kan derfor tale om filmgenrer som dynamiske – De ændrer sig hele tiden, og kan kombineres på kryds og tværs.Mange filmgenrer har deres storhedstider, og kan pludselig virke som […]

Hvad er en folkevise?

Hvad er en folkevise? En folkevise er en mundtlig overlevering ligesom fx folkeeventyr, sagn og myter. De blev fortalt i strofer. Enten 2- eller 4-linjede, hvoraf den 2-linjede er den ældste. I folkeviser med 2-linjede strofer rimer de to linjer altid. Til gengæld i folkeviser med 4-linjede strofer, rimer vers(linje) 2 og 4. En folkevise […]

Analyse af folkevise

Når du skal lave en folkeviseanalyse er der mange ligheder med særligt digtanalyse. Nedenfor kan du se hvilke forskellige elementer du bør komme omkring, når du laver en analyse af en folkevise.  Sådan laver du en folkeviseanalyse 1. Hvilken type folkevise er det? Hvorfor? 2. Beskriv folkevisens komposition (opbygning). Antal strofer Strofeform (2- eller 4-linjede strofer?) […]

lyrikanalyse

OBS! Digt- og lyrikanalyse er det samme!  Om lyrik Lyrik og poesi er det samme. Lyrik er litteratur i bunden form (strofer). Digtformen er velegnet til at udtrykke stemninger, følelser, tanker og oplevelser.   Sådan laver du en lyrikanalyse Når man analyserer lyrik kan man starte med at se på følgende:   Hvilket slags digt? […]