Myter

En myte bruges i daglig tale oftest som en falsk historie eller skrøne. Myter er billedlige fortællinger om noget, vi ikke helt kan forklare. Ofte handler myter om verdens, gudernes eller menneskenes tilblivelse, orden og undergang (fx myten om Herkules). Hvor en myte en én enkeltstående historie, så tales der også om mytologier. Det beskriver […]

Nyhedstrekanten

Nyhedstrekanten er en slags skrivemodel, som kan være en fordel at anvende, når du skriver journalistiske tekster, især nyhedsartikler. Når du bruger nyhedstrekanten som udgangspunkt, så skal du hele tiden huske at tænke på:   Hvad er mest nødvendigt for min læser at vide? Det er ikke sikkert at læseren gider/kan nå at læse hele […]

SWOT analyse

Hvad er en SWOT model? En SWOT er en sammensætning af fire engelske ord S: StrengthsW: WeaknessesO: OpportunitiesT: Threats På dansk står SWOT modellen for: S: StyrkerW: SvaghederO: MulighederT: Trusler En SWOT model bliver oftest brugt som et værktøj i en virksomhed, hvor der er brug for at identificere og analysere virksomhedens interne stærke og […]

Synopsis

Kort om synopsis En synopsis er en struktureret tekst, der giver et samlet overblik over din opgave. Dens formål er oftest at skulle understøtte en mundtlig eksamen.   Hvad kendetegner en synopsis? Ordet synopsis betyder “en sammenfatning af noget længere” Det er en kortere tekst. Oftest er den på 5-6 sider, men det kommer an […]

Sagaanalyse

Hvad er en Saga? I Danmark bruger vi ordet “saga” som en litterær genrebetegnelse for en stor gruppe prosatekster (opdigtede eller ikke-opdigtede talte og skrevne tekster), som stammer fra den islandske middelalder. En af de mere kendte islandske sagaer er “Gisle Surssøn”. Der er desuden kun overleveret sagaer fra Island. En saga er en episk […]

Dybde

Når du kigger på et billede, vil du nogle gange opleve, at billedet er fotograferet, tegnet eller malet på en helt speciel måde, som giver en slags 3D fornemmelse. Det vil føles som om du kigger ind i billedet, og føler der er dybde i det.  Den fornemmelse får du, fordi billeder ofte opdeles i […]

Artikler – Indre komposition

Hvad er artikler? Artikler er sagprosatekster, der kan være skrevet i forskellige genrer: baggrundsartikler, features, nyhedsartikler osv. Den klassiske nyhedsartikel er som regel bygget op omkring nyhedstrekanten. Andre artikler kan være opbygget mere forskelligt, men det afhænger af genren og indholdet.   Sådan bygger du en nyhedsartikel op Tager du udgangspunkt i en nyhedsartikels opbygning, skal […]

Kortfilmsanalyse

Når du laver en analyse af en kortfilm, er der rigtig mange forskellige virkemidler at tage højde for. Hvis du skulle inddrage dem alle i din analyse, ville den komme til at fylde flere sider. Det er bedre at lave en dybdegående analyse af en kortfilms vigtigste elementer, og vise at du har forstået hvad […]

Essay

Hvad er et essay? Essay betyder egentlig: Undersøgelse.Når du skal skrive et essay, vil det ofte tage udgangspunkt i dine personlige tanker fremfor faktuel viden. Derfor kan et essay defineres som en tekst, hvor man prøver nogle personlige tanker af.   Hvad skal du skrive i et essay? Ofte vil et essay tage udgangspunkt i […]

Hjemmesideanalyse

OBS! Website- og hjemmesideanalyse er det samme!Når man laver en hjemmesideanalyse, kan man stille sig selv følgende spørgsmål: Hvem? (Hvem er afsenderen af website, og er det en troværdig afsender) Hvad? (Hvilket emne omhandler websitet) Til hvem? (Hvem er målgruppen for websitet) Hvorfor? (Hvad er hensigten med websitet) Hvordan? (Hvordan er websitet komponeret i struktur, sprog, design, effekter osv.) Virkning? (Hvilken […]