Analyse af tegneserier

1. Præsentation
– Titel
– Tegner/Forfatter
– Udgivelsesår og evt. nr
– Medie? (avisstribe, hæfte osv)
– Målgruppe

2. Referat

– Hvad handler tegneserien om? Giv et kort referat.
– Hvordan er historiens komposition? Kan den inddeles i en begyndelse, midte og slutning?
– Kan aktantmodellen, berettermodellen eller andre modeller bruges til at beskrive handlingens spændingsforløb?

3. Genre
– Hvilken genre er tegneserien? Humor, kærlighed, politisk, satire, superhelte osv.

4. Komposition og Virkemidler

– Lav en analyse af tegneseriens helhed, og udvælg et par interessante tegninger, som kan analyseres.

– Hvordan er tegningerne tegnet? (Bløde streger eller hårde streger, sort/hvid eller farver osv).
– Hvordan er billedernes opbygning? Lav evt en billedanalyse.
– Har teksten en stor eller lille betydning for forståelsen af fortællingens handling og budskab?
– Hvilken slagt talebobler bruges? (alm. tale, teknisk tale, tænkebobler, hviskebobler, drømmebobler osv.)
– Bruges der symboler? Og i såfald hvilke?
– Er der mange montager? (Helsidesmontager eller halvsidesmontager)
– Er der rammer om billederne? (helrammer om alle ruderne, eller halvrammer? Er der rammeløse ruder? Sprængte rammer? Dekorative rammer? Asymmetriske rammer? osv.)
– Hvordan er framingen?
– Hvordan er perspektivet?
– Hvilken synsvinkel har tegneserien? (med hvis øjne ser vi?)
– Er der bevægelse i billederne, og hvordan kommer det til udtryk? (kælkede linjer, fartstriber osv)
– Hvilke farver er der brugt? (Symbolske, naturlige, stemningsskabende osv.)
– Hvordan er belysningen? (medlys/modlys, symbolsk lys, skygger)
– Bruges der lydord, og hvordan virker det for historien? (ARGH! BONK! CRASH! WRAAUM! SPLAT! osv.)

5. Miljø

– Beskriv miljøet i tegneserien, specielt baseret på tegningerne.

6. Personerne

– Lav en personkarakteristisk af de centrale personer i tegneserien. Karakteriser dem på baggrund af både tegningerne og deres handlinger.

7. Tid
– 
Måske giver billederne nogle data omkring år, årstid, dato, klokkeslæt m.v.

8.  Budskab

– Hvad er budskabet/hensigten i tegneserien?

9. Målgruppe

– Hvem henvender tegneserien sig til?
– Hvordan kommer til det udtryk i tegneserien?

10. Vurdering

– Hvordan er sammenhængen mellem billeder og tekst?
– Budskab – Hvad vil tegneserien gerne fortælle os?
– Hvilken stemning bygger kompositionen virkemidlerne og sproget op?
– Hvilken opfattelse får du af tegneseriens stemning?

10. Perspektivering

– Ligner tegneserien andre i samme genre, eller ligner det tegnerens andre værker?
– Er denne slags tegneserie typisk for den tidsperiode den er udgivet i?

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.