Hvad er en synopsis?

  • Ordet synopsis betyder “en sammenfatning af noget længere”
  • Derfor er en synopsis i denne sammenhæng: En kortere tekst, der har til formål at give et samlet overblik over din opgave.
  • En synopsis er meget struktureret opbygget, hvilket gør det let at forstå formålet, og skabe overblik over opgaven.
  • En synopsis bruges tit som understøttelse til en mundtlig eksamen.
  • Der er stor forskel på, hvordan en synopsis skal udformes, så det kommer an på den enkelte opgave, og kravene til denne.

Et eksempel på en synopsis

OBS! Vær opmærksom på, at opbygningen ikke nødvendigvis altid er den samme.

Emne: Hvad er dit emne?

Underemne: Hvad er dit underemne (hvis der er et)?

Præsentation og/eller emnebegrundelse:

  • Hvad handler opgaven om?
  • Hvorfor har du valgt det emne du har?
  • Hvad interesserede dig ved dit emne?

Problemformulering: Hvilke spørgsmål har du valgt at undersøge i forbindelse med dit emne?

Produktbeskrivelse: Hvis din synopsis er i forbindelse med et projekt, skal du sandsynligvis lave et produkt. Her er det en god idé, at beskrivelse hvilket slags produkt du har lavet.

Hovedpunkter: Hvis du skal skrive en længere synopsis, kan det være en god idé at opsummere de vigtigste punkter fra din opgave/ dit projekt. Brug her en overskrift, og skriv et par linjer om, hvad du har skrevet i netop dette afsnit.

Konklusion: Her opsummerer du opgaven vigtigste punkter, og beskriver hvad du igennem din opgave er kommet frem til.

Disposition til eksamen: Hvis synopsen skal bruges til en mundtlig eksamen eller en fremlæggelse, er det en god idé, at lave en disposition, hvor du i punktform beskriver din fremlæggelse.

Litteraturliste: Husk at skrive på, hvilke kilder (bøger, website, film osv.), du har brugt til at finde dine informationer.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.