Har du svært ved lige at finde ud af, hvordan du skal gribe stilskrivningen an? Så fat mod! Her finder du en samling af de vigtigste punkter, som vi håber kan hjælpe dig i gang med at skrive din stil – og gøre den rigtig god!

1. Stiloplægget
Du får udleveret stiloplægget, og læser dernæst ALLE oplæggets opgaver igennem, så du har det bedste udgangspunkt. Når du har valgt den opgave, du vil udføre, læser du GRUNDIGT hvad opgaven vil have dig til at svare på i din stil – så er det ihvertfald helt klarlagt hvad du skal gøre, og du er parat til at begynde!

2. Disposition
Før du går i gang med at skrive din stil, er det en rigtig god idé at lave en disposition på fx kladdepapir. Her skriver du alt det ned, du kommer i tanke om i forbindelse med emneoplægget – både ord og hele sætninger. Ja endda tegninger, hvis det hjælper dig! Det kan måske godt ligne noget sludder, når det står der hulter til bulter, og måske kommer meget af det slet ikke med i den endelige stil. Men det er altid rart at have en idé om i hvilken retning man vil føre stilen.
DIspositionen gør det nemt at skabe dig et overblik over i hvilken rækkefølge man forestiller sig at de forskellige afsnit skal komme.

3. Stilens opbygning
Noget af det vigtigste du skal vise, når du skriver stil er, at du kan disponere din opgave. En god stil viser overskuelighed og klarhed, så læseren hele tiden kan følge den røde tråd i opgaven.
Derfor kan det være en god idé at inddele stilen i:

  • Indledning
  • Hoveddel
  • Afslutning

4. Indledning

I indledningen er det vigtigt at skabe interesse for emnet. Man skal indenfor de første 5-6 linjer kunne overbevise læseren om, at denne stil er interessant at bruge tid på at læse. Indledningen skal fungere som en slags “appetitvækker”.

Eksempler på hvordan man kan indlede en stil kan være:

  • En kort beskrivelse af en situation, som giver anledning til behandling af emnet.
  • En præsentation af den tekst eller det billede, du skal arbejde med.
  • En opstilling af spørgsmål du undrer dig over i forbindelse med emnet, og som du agter, at diskutere i stilens indhold.

Det er vigtigt at indledningen ikke er en “sludder for en sladder”, hvor du alligevel ingenting siger. Det bliver bare uinteressant at læse, og giver en idé om, at du egentlig ikke rigtig ved, hvad emnet handler om.

HUSK: at lave nyt afsnit, inden hovedelen startes, så læseren ikke er i tvivl om, at indledningen er slut.

5. Hoveddel

Denne del er den længste af de tre dele. Det er her emnet eller problemstillingen uddybes.
Her er det vigtigt at du på forhånd har gjort dig klart, hvad du vil fortælle læseren. På den måde bliver det også lettere at se den røde tråd i opgaven.

Det er vigtigt at du inddeler hoveddelen i afsnit, så det ikke bare bliver én lang smørre. Men lad der være en naturlig overgang fra afslutning på et afsnit til indledningen på et nyt afsnit – det viser, at du forstår at disponere indholdet og skabe overblik i teksten. Hvert enkelt afsnit bør have en afrunding, opsamling eller delkonklusion.

HUSK: Det er meget vigtigt at argumentere for dine holdinger og synspunkter, så det ikke bare bliver en lang række udokumenterede påstande (Det trækker nemlig ned). Når du skal diskutere noget, er det vigtigt, at du bruger “jeg mener…”, i stedet for “jeg tror…”, da det er meget mere slagkraftigt, og viser at du står ved dine holdninger og meninger – derfor skal du heller ikke bruge “man mener..” (Det er for upersonligt), når du i virkeligheden mener “jeg”.

6. Afslutningen
Hvad er du nået frem til?
I afslutningsdelen er det vigtigt at der er en opsamling og konklusion på stilen, så du leder din læser godt ud af stilen. Brug de vigtigste opsamlingerne, holdninger og delkonklusioner fra de forskellige afsnit, til at afrunde emnet – men gentag dem ikke bare.
Det er vigtigt, at der er en naturlig “forbindelse” mellem indledningen og afslutningen, så man føler at man kunne nøjes med at læse disse to dele, og derudfra vide, hvad stilen handler om.

7. Udvælg det vigtigste!
Når du har skrevet et afsnit (Eller hele stilen, hvis du har det bedst med det) , så gå det igennem og stil spørgsmålet: Hvorfor?
Hvorfor har du skrevet den sætning? Hvad vil du med det her afsnit? Hvad er formålet? Er alle sætninger relevante for dit budskab?
Skær ALT det overflødige fra! Både detaljer og iagttagelser som er ligegyldigt fyld skal væk – ellers mister stilen hurtigt den røde tråd, og bliver tung og kedelig.

8. Gode råd

  • Varier dit sprog og din sætningopbygning. Der er ikke noget mere kedeligt, end at læse de samme konstruktioner hele tiden. “Jeg mener..” kan fx erstattes af “jeg synes, føler, erfarer, finder.. osv”
  • Husk at sætte punktummer og kommaer! Det er irritationsmomenter, og er noget af det, der er med til at trække karakteren ned.
  • Tjek stilen for stave- og slåfejl. Få eventuelt en anden til at læse den igennem, da det ofte kan være svært at se egne fejl, fordi man har “stirret sig blind” på den.
  • Pas på med at bruge talesprog i stilen, som “ku’, sku’, ta’, ha’ osv.”, samt overflødige småord som “jo, vel og nu”.

 

Eksempler på opgaveformuleringer:

“Giv et referat af teksten”: Her gives en kortere sammenhængende gengivelse af teksten, hvor det vigtigste er med.
OBS! Her skal du ikke lade din personlige mening komme til udtryk. Et referat er objektivt!

“Giv et resumé af teksten”: Her gives en meget kort gengivelse af teksten (ca 1/2 side), hvor kun det absolut vigtigste er med. Her skal egen mening også holdes udenfor. Et resumé er også objektivt!

“Kommentér”: Her menes at du skal trække de vigtigste problemstillinger ud af teksten, og tage stilling til dem. Står der fx i stiloplægget, at man skal “diskutere” eller “tage stilling til”, menes der det samme som at kommentere. Her er det vigtigt at give sin personlige mening og holdning til kende.

“Redegør for”: Betyder at du med egne ord skal fortælle om tekstens emner og synspunkter.

 

Hvis du følger disse få punkter, så har du et rigtig godt udgangspunkt for at kunne skrive en rigtig god og indholdsrig stil. God fornøjelse!