Romangenren:
En roman er en lang fiktiv fortælling, som oftest udgives i bogform. Den har for det meste én hovedperson, men der kan også være flere vigtige personer i fortællingen. Et centralt begreb i forbindelse med romangenren er udvikling. Romanen viser, hvordan mennesker udvikler sig, og hvad fortæller romanen om vilkårerne for et menneskes udvikling.

Romaner kan igen inddeles i forskellige fiktionsgenre, såsom fantasy, krig, kærlighed, krimi, historisk, fremtids, science fiction osv.

 

Romananalyse:

Der er to store kategorier, som mange romaner kan placeres inden for: Dannelsesromanen og udviklingsromanen.

 

Dannelsesromanen:
1. Hovedpersonen begynder i en tilstand af harmoni med sine omgivelser.

2. Hovedpersonen kommer i konflikt med det han hidtil har troet på, og kommer ud i en kaossituation. Midt i denne tilstand finder han frem til en kerne inde i sig selv, oftest noget han tror på.

3. Hovedpersonen kommer ind i en ny tilstand af harmoni. Han har lært noget af sin krise, og kan nu se fremad. Hans personlighed er blevet dannet (derfor navnet dannelsesroman).

Dannelsesromaner er oftest optimistiske. Se også kontraktmodel 

 

Udviklingsroman:

Denne inddeles i de samme tre faser, men er mere pessimistisk. Her bliver hovedpersonen ikke fri til at leve sit liv, men udviklingen består mere i, at han føler sig mere og mere bundet af sin “baggage”, der tynger ham ned, og gør ham ufri.

 

Sådan analyserer du en roman:

En roman har ofte et mangestrenget handlingsforløb. Det kan være en omfangsrig fortælling med indgående tids- og miljøbeskrivelser. Oftest vil der også være flere temaer at finde i en roman.

Til analysen, kan du se på følgende forhold:

  • Sted
  • Rum
  • Tid
  • Personer, se også personkarakteristik
  • Personrelationer og fællesskab
  • Fortæller og fortælleteknik
  • Komposition
  • Motiv og tema
  • Symboler
  • Miljø, se også miljøbeskrivelse

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.