Plot point model

Plot point modellen, også kendt som tre akter modellen bruges til at beskrive spændingsforløbet i især analyser af film.

Den giver, ligesom berettermodellen overblik over filmens forløb og historiens udvikling.

Plot point modellen er inddelt i tre akter:

Første akt: Introduktionen
I denne del præsenteres vi for filmens vigtigste karakter, konfliker, miljøer og temaer. Her lærer vi også hurtigt personernes relationer til hinanden.
I slutningen af denne akt sker første plot-point (vendepunkt). Dette er ofte en begivenhed der ændrer på historiens retning, og hovedpersonen får et nyt mål, eller befinder sig pludselig i en ny (og ukendt) situation, som han/hun skal forholde sig til.

Anden akt: Konfrontation
I denne akt udvikler filmens handling sig. Det er derfor også den længste af de tre nævnte akter.
Her opstår der nemlig flere og nye konflikter, mens hovedpersonen udsættes for prøvelser, og skal forsøge at overvinde forskellige forhindringer.
Cirka midtvejs i anden akt kommer det der betegnes som “filmens midtpunkt”, som er svarende til “point of no return” (fra berettermodellen). Det er her der sker en afgørende begivenhed, hvor en konflikt bliver uundgåelig, og hovedpersonen tvinges til at handle.
Denne akt bygger op til andet plot-point (vendepunkt), hvor der igen sker noget betydningsfuldt, som igen får historien til at ændre retning.

Tredje akt: Forløsning
I tredje akt når dramaet sit klimaks. Konflikterne spidser til, og afgørelsens time er kommet. Der kommer en løsning på filmens hovedkonflikt. Tredje akt ender som regel med en eller flere afsluttende scener, hvor situationen falder til ro, og hovedpersonen opnår en eller anden form for forløsning.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.