Der findes tre kendte perspektiver: normalperspektiv, frøperspektiv og fugleperspektiv. Du kan læse, hvad der ligger under hvert perspektiv nedenfor.

Normalperspektiv: Her er iagttagelsespunktet i øjenhøjde med motivet eller karakteren. Dette vil nok anses som det mest brugte perspektiv.

Billedanalyse

Frøperspektiv: Iagtagelsespunktet er under motivet, og der “ses op” på objektet. Bruges ofte når karakteren føler sig lille og dominereret, og der ses op til/på objektet.

Fugleperspektiv: Iagttagelsespunktet er over motivet. I filmisk eller billedlig forstand bruges dette synspunkt oftest når karakteren der ses på, ses “ned på” (i metaforisk/overført betydning). Dette perspektiv antages derfor ofte for at være dominerende.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.