Når man laver en eventyranalyse, så kan man følge nogle bestemte retningslinjer:

1. Start altid med at bestemme genren. Det er ikke altid så svært at se, om det er et eventyr, men hvis du er i tvivl, kan du se nogle af eventyrgenrens fælles karaktertræk her.

Herefter kan du bestemme hvilken type eventyr, du har med at gøre? Om det er kunsteventyr eller folkeeventyr.

2. Fortæl hvem forfatteren er (Kun hvis forfatteren er kendt (kunsteventyr), ellers udlades dette punkt.)

3. Giv et kort referat af eventyrets hovedtræk(det vigtigste).

4. Hvad fortælles?

 • Redegør for persongalleriet, altså hvem der er med i eventyret
 • Hvilken historisk tid befinder vi os i?
 • Lav en personkarakteristik af de vigtigste personer i eventyret.
 • Hvilket tema/temaer indgår i eventyret? (kærlighed, venskab, mod osv.)
 • Hvordan er fortællerholdningen? Er der tale om en tredjepersons fortæller, jeg-fortæller. Kommer fortællerens egen holdning til udtryk i eventyret?

5. Hvordan fortælles eventyret?

 • Fremstillingsform
 • Ydre komposition. Beskriv her det fysiske miljø. Befinder vi os i en skov, en hytte eller på et slot? Forklar hvordan der ser ud.
 • Indre komposition – se miljøbeskrivelse
 • Fortællerforhold
 • Ordforråd
 • Troper (billedlig betydning)
 • Figurer. Hvordan er figurerne og objekterne i eventyrets forhold til hinanden. Her kan du bruge aktantmodellen til at beskrive deres roller.
 • Gentagelser. I eventyr sker der ofte gentagende handlinger, i stedet for beskrivelser og kommentarer. Her kan være tale om:
  Tretalsreglen: Tallet tre indgår ofte i eventyret fx tre brødre, tre prøvelser, tre søstre.
  Totalsreglen: Der er ofte kun to personer der optræder på “scenen” samtidig.
  Magiske tal: 7,9,12 og 13 indgår ofte også i eventyrene på forskellige måder: fx 12 par sko, festen varede i 13 dage, 7 små dværge osv.
 • Magi
  Prøver: “helten” gennemgår nogle forskellige prøvelser (manddomsprøver, modenhedsprøver), som kan være enten opgaver eller afstraffelser.
  Vers/trylleformularer: understreger magien i historien. fx “lille spejl på væggen der” eller “Sesam, Sesam luk dig op!”
  Magisk univers: Der indgår magiske figurer eller objekter som hekse, trolde, hunde med øjne så store som tekopper, magiske bønnestager, feer, trylleri osv.
6. Tema og budskab
 • Er der en morale i historien? Fortæller den dig noget om, hvad der er rigtig og forkert?
 • Hvad er budskabet i historien?
 • Kan eventyret forstås billedligt? Er det overført betydning? Altså kunne eventyret være en metafor hvor menneskets udvikling osv.
 • Hvilke temaer kommer eventyret ind over?

7. Hvad er din vurdering

 • Giv din egen personlige vurdering af eventyret og dets morale.

8. Perspektivering

 • Perspektiver evt til et lignende eventyr, eller andet du føler kunne have en relation til eventyret både i form af temaer og budskaber

 

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.