Hvad er et essay?
Essay betyder egentlig: Undersøgelse.
Et essay kan defineres som en tekst hvor man prøver nogle tanker af.

Hvad skriver man i et essay?
Man skriver om et emne man brænder for, eller finder interessant. To typiske emner er “min fritid” eller “nutidens musik”.
Det vigtigste element i et essay er bare, at man er personlig! Man kan skrive om indtryk, personlige erfaringer, og om sine tanker og forestillinger i det pågældende emne.
Når man skriver et essay, må man gerne være undrende, spørgende og undersøgende.
Det er næsten umuligt at skrive noget forkert i et essay, da det handler om at være filosoferende, prøve tanker af og gøre det med en personlig vinkel.

Analyse af essay

Et essay er en lidt speciel genre, for det kan ikke rigtig sættes i en kategori. Det vil dog høre under sagprosa kategorien, men hvor personlighed spiller en stor rolle. Derudover falder essayets elementer ind under de forskellige genrer på denne måde:

Sagtekst

 • Forfatterens reflektioner forbinder de episke indslag.
 • Der er ingen logisk argumentationskæde.
 • Konklusionerne er ikke baseret på videnskabelige baggrunde.
 • Der er personlig stillingtagen.
 • Fortællingen er cirklende.

Episk

 • De episke indslag kan være: erindrende episioder eller fabulerende (helt opdigtet)
 • Der er ingen egentlig afslutning på essayet
 • Ingen handlingsmæssig indbyrdes forbindelse
 • Tæt forbundet med tankeforløbet.

Lyrisk

 • Sproglige virkemidler

Sprog

 • Uhøjtideligt
 • Mere talesprogslignende

Fortælleforhold

 • Jeg-fortæller
 • Der sker en sammensmeltning mellem fortælleren og forfatteren.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.