Når du kigger på et billede, vil du nogle gange få en 3D oplevelse. Det vil sige, at du kigger ind i billedet, og føler der er dybde i det. Det er fordi billeder ofte er opdelt i forgrund, mellemgrund og baggrund.

Forgrund: Er de elementer der er tættest på dig.

Mellemgrunden: Er de elementer der ligger lige bag.

Baggrunden: Er det der ligger længst væk.

IMG_7089 IMG_7047

Eks. Ser du på billedet, kan du se, at bladene på træet foroven er i forgrunden. Bilerne, bygningerne og Big Ben er i mellemgrunden, og London Eye (Karusellen) samt den blå himmel er i baggrunden.

Når du ser på et billede, vil du også nogle gange føle, at der er en linje der bevæger sig fra forgrunden til baggrunden i et billede, som til sidst forsvinder i et bestemt punkt. Det kaldes et forsvindingspunkt. Forsvindingspunktet befinder sig på horisontallinjen.

Det bruges ofte i perspektivtegning.

Her er et eksempel, hvor du tydeligt kan se, hvordan der er opstået et ”linje”, som forsvinder i et punkt på horisontallinjen

 

 

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.