En artikel er en sagprosatekst, og kan analyseres efter denne model.
Andre sagprosatekster såsom: interviews, kronikker (se også kronikanalyse), reportager, features osv. kan analyseres ud fra samme model, nemlig denne sagprosaanalyse.

Husk på at det ikke er sikkert, alle punkterne i modellen er relevant for netop din artikelanalyse.

Start med at læse din tekst grundigt, og bagefter kan du definere:

1. Genre
Hvilken genre er der tale om inden for sagprosa? (Fx artikel, portræt, reportage, kronik, interview osv.)
Herefter er det en god idé at nævne:
– Hvornår er teksten fra? (dato + årstal)
– Hvor er den fra? (tidsskrift, internettet)
– Hvem er journalisten (afsenderen)?

2. Referat
Kort referat af teksten.
Hvad tager artiklen udgangspunkt i? (Fx en nylig offentliggjort undersøgelse, en politisk nyhed, en indsamling, en retssag, en premiere)?

3. Hensigt 
Hvad er hensigten med teksten? Vil teksten informere/orientere, debattere/vurdere, vejlede/styre osv?

4. Komposition
Hvordan er artiklen opbygget med overskrift, manchet, underoverskrifter, brødtekst i spalter, illustration, faktabokse?

Hvad fylder mest? Hvad er fremhævet? Hvad virker iøjefaldende? Hvilken rolle spiller overskriften og manchetten?

5. Illustrationer
(fx foto, statistik, tegning) – Beskriv evt billedet. Hvilket slags billede er der tale om (et morsomt, seriøst osv.)
Passer billede og tekst sammen?
Giv eventuelt en kort analyse at de billeder der bruges i teksten. Se under billedanalyse.

6. Kilder
Hvilke kilder nævnes / interviewes? Hvad siger de og hvorfor? Hvilken interesse har kilden i at medvirke i artiklen? Giver kilden troværdighed til artiklen?

7. Sprog
Er der interessante metaforer/billedsprog/sammenligninger/symboler, tidstypisk slang, hverdagssprog, billedsprog, gentagelser?
Hvilken effekt skal sproget skabe?
Er teksten neutral eller holdnings/følelsespræget?
Hvordan bruges argumenterne? Er de saglige? Bruges der postulater, formodninger eller antagelser?
Hvordan er tekstens ordvalg – bruges der værdiladede udtryk, bruges der positivt- eller negativtladede ord/vendinger?

8. Temaer
Hvad er tekstens temaer? Fx opbrud, integration, berømmelse, kriminalitet, kongehuset, livskrise, fattigdom.
Hvad er hovedtemaet? Er hovedtemaet interessant i dag / for dig?

9. Budskab og vurdering
Hvad vil journalisten med artiklen? (Provokere os? Belyse et emne? Fjerne fordomme? Give os nogen at identificere os med? Overraske os?)?
Hvem er modtageren?

10. Perspektivering
Her kan der måske drages paralleller til andre tekster i fx temaet eller budskabet?

 

OBS! Der er en rigtig god idé at understege sine pointer ved at udvælge relevante citater fra teksten.

Var denne artikel brugbar for dig?

NiclasLund

Der er lukket for kommentarer.