Når man laver en analyse af en reklamefilm, opdeler man filmen i de dele, den er sammensat af. Dette gøres for at nå frem til reklamefilmens direkte og indirekte indhold samt budskab.
Rækkefølgen af analysepunkterne er ikke vigtig, derimod at du kan give udtryk for de virkemidler, som reklamefilmen benytter sig af, og at du indtager en kritisk holdning hertil.

Du kan stille følgende spørgsmål i din analyse:

1. Produktet:
Hvilken produkt reklameres der for i reklamefilmen?
2. Beskrivelse:
Hvad sker der? Er der et handlingsforløb i reklamefilmen
Hvor sker det? (sted)
Hvornår foregår det? (tid – ex. Jul, forår, fødselsdag osv.)
Hvem medvirker? (personer)
3. Opbygning:
Hvor mange scener indgår?
Hvor mange indstillinger (klip) er der i hver scene?
Evt. kan der tegnes et storyboard over handlingsforløbet.
4. Kamerateknik:
Billedformat? (close up, total, ultra close up osv.)
Perspektiv? (normal, fugl eller frø)
Bevægelser? (panorering, tiltning, travelling, zoom)
OBS! Husk at give eksempler på dine iagttagelser!
5. Lyd: se også under lyd
Reallyd og/eller dublyd?
Dialog og/eller speakerkommentarspor?
OBS! Giv eksempler på det sprog der bruges i reklamen. Er der tale om fagudtryk, slang, sjove ord osv.?
Er der effektlyde og/eller musik?
Hvordan passer billede og lydsiden sammen – og hvorfor?
6. Lys: se også under lys
Medlys?
Modlys?
Sidelys
Hvilken effekt har brugen af lys på reklamens udtryk?
7. Synsvinkel:
Fra hvilken synsvinkel ses handlingen?
8. Målgruppe:
Hvem henvender reklamen sig til, og hvordan kommer det til udtryk?
9. Medium:
Hvor er reklamen blevet vist? (TV, biograf, youtube)
10. Tolkning:
Er der skjult indhold i reklamen?
Hvad kommer du til at tænke på, når du ser reklamen?
Er der nogle symboler i reklamen? (Fallos, hjerte, fugl, andet?)
11. Virkelighed:
Hvordan er reklamens virkelighed i forhold til din egen?
12. Budskab:
Hvad er budskabet med reklamen, og hvad lover den direkte/indirekte?
13. Vurdering:
Hvilke indtryk gør reklamefilmen på dig?
Hvordan er dens troværdighed?
Argumentér for din mening og giv eksempler.

Var denne artikel brugbar for dig?

Vickie Ravn Bechsgaard

Der er lukket for kommentarer.